Faremærkning

Én af vores løsninger

Faremærkning

Papirhyldeforkanter i forskellige størrelser

Alt inden for

Faremærkning

Hos Delfi Technologies har vi mange års erfaring med labels og etiketter til ethvert formål. Vi kan også levere etiketter til brug som farmærkater med advarselssymboler i enhver ønsket mængde.

Find advarselssymbolerne og undgå ulykker

I EU er det obligatorisk at mærke farlige kemikalier og produkter med advarselssymboler. Tanken er, at de samme advarselssymboler med tiden skal anvendes globalt, hvilket gør det lettere for både virksomheder og forbrugere. Før juni 2017 var advarselssymbolerne kvadratiske med en orange baggrund. I dag har de en lodret rød ramme med hvid baggrund.

Find advarselssymbolerne og undgå ulykker

Sørg altid for at være opmærksom på de advarselssymboler, der findes på etiketterne, når du køber og anvender rengøringsmidler samt andre almindelige produkter til hjemmet. Mange produkter kan udgøre en risiko for både børn og voksne, hvis de ikke bruges og opbevares korrekt.

Typer af faremærkater for farligt gods

Udover de 9 fareklasser findes der yderligere faremærkater for farligt gods, som er nødvendige for visse typer forsendelser, herunder transport af lithiumbatterier, tøris og genstande, der kun er egnet til flyfragt.

Forebyg ulykker: Vend beholderen og læs etiketten

Hvert år sker der ulykker med produkter, der er markeret med advarselssymboler. Disse produkter kan indeholde stoffer, der kan forårsage ætsning af huden, alvorlige øjenskader, brand eller eksplosion, skade miljøet og udløse allergiske reaktioner. Derfor er det vigtigt altid at læse anvisningerne på etiketten.

Mange produkter til husholdningen er markeret med advarselssymboler. Advarselssymbolerne på etiketten fortæller dig, hvordan du skal opbevare produkterne og beskytte dig selv, når du anvender dem – samt hvordan du skal bortskaffe eventuelle rester. Det er ikke kun produkter som rensebenzin, eddikesyre og mineralsk terpentin, der kræver opmærksomhed på grund af advarselssymbolerne. Symbolerne findes også på helt almindelige husholdningsprodukter som toiletrens, opvasketabs, vaskepulver, rengøringsmidler, afløbsrens og imprægneringsspray. Selv miljømærkede og astma- samt allergimærkede produkter kan i visse tilfælde være markeret med advarselssymboler.

Ansvar vedrørende faremærkater på gods

Hver fareklasse har sine egne tilknyttede faremærkater. Dette hjælper afsendere og modtagere med at identificere de tilknyttede risici og sikre, at overholdelse af emballage og transport opretholdes gennem hele forsendelsesforløbet.

Det er afsenderens ansvar at sikre, at alle påkrævede faremærkater og eventuelle relevante markeringer bliver korrekt placeret på hver pakke indeholdende farligt gods. Hvis der benyttes en overpakning, skal faremærkaterne og markeringerne på hver enkelt pakke gengives på ydersiden.

Faremærkets størrelse

Afhængigt af pakkestørrelsen skal der anvendes passende faremærkater og markeringer – den mest almindelige størrelse er 100 mm x 100 mm. Information om mærkestørrelser kan findes i de relevante regler for transport af farligt gods for den valgte transportmetode.

Se også vores

Relaterede løsninger

Træd ind i en verden af mangfoldige og tilpassede løsninger, hvor problemer mødes med innovation og variation. Vores relaterede løsninger åbner døren til et landskab af muligheder, der strækker sig ud over det konventionelle. Fra tilpasninger af eksisterende teknologier til banebrydende tilgange bygget på kreativitet og tværfaglige metoder - vores fokus er på at levere skræddersyede svar på komplekse behov. Velkommen til en verden af variation, hvor løsninger ikke blot findes, men skabes med omhu og indsigt.