ELEKTRONISK SKILTNING I SUPERMARKEDET OG PÅ KONTORET

Elektronisk skiltning I supermarkedet og på kontoret

Som følge af den elektroniske prisskiltning der er i størstedelen af Dagrofa’s supermarkeder landet over, har konceptet nu udvidet sig til også at omfatte kontorskiltning i administrationen i Ringsted. Konceptet ’kontor-skiltning’ fungerer fuldstændig som i supermarkedet – navnet, afdelingen eller lokalenummeret kan ændres på få sekunder, ligesom priserne nede i supermarkedet.

I mange år har Dagrofa haft elektronisk prisskiltning – også kaldet Breece System – i størstedelen af deres supermarkeder og det fungerer rigtig godt.  René Severinsen, der er IT-Product Owner i Dagrofa, foreslog derfor i forsommeren 2017, at Dagrofa skulle bruge konceptet med elektronisk skiltning til deres mange kontorer og mødelokaler i administrationen.

– Før i tiden havde vi folie på alle kontordøre hvor navnene på medarbejderne i det pågældende kontor var standset ud. Det var en relativ dyr løsning og omstændig, da det krævede et eksternt firma til at lave det grafiske arbejde og forestå opsætningen. I et stort hus som vores, er der jævnligt folk som skifter afdeling og nogen sidder i projektgrupper andre steder i huset i perioder. Dertil er der også en naturlig rotation, hvor nogle medarbejdere forlader huset og nye starter. For at holde styr på medarbejdere og den geografiske placering, kræver det en meget fleksibel løsning og det har vi fået i Breece System, fortæller René Severinsen, der er ansvarlig for kontorskiltningen i administrationen.

Enkel løsning med stort udbytte
Henover årene blev opgaven med at skifte folie hver gang en medarbejder skiftede plads eller en ny startede ikke rigtig fulgt op. Det betød, at tilliden til om navnene på folien var korrekt dalede. Manglende tillid og den relative omkostningstunge post, fik René og den resterende IT-afdeling til at kigge på andre løsninger.

– Vi kiggede på iPads og tilsvarende skærmløsninger, da vi ønskede en elektronisk løsning, men den økonomiske udgift og kompleksitet matchede ikke den forholdsvise enkle løsning med stort udbytte, som vi ledte efter. Jeg kontaktede vores samarbejdspartner på elektronisk prisskiltning, Delfi Technologies, og sammen arbejdede vi på en holdbar løsning. Vi valgte ud fra erfaring og muligheden for kun at skulle udvikle en smule, at genbruge konceptet ’elektronisk prisskiltning’, som vi allerede kendte fra vores butikker, fortæller René Severinsen.

Til højre for samtlige kontorer og mødelokaler i Dagrofa’s administration er der et forstørret elektronisk skilt monteret med lokale nummer, afdeling og navn. Der er plads til fire navne på hver skilt. Ved gruppekontorer hvor der er flere medarbejdere end fire, er der monteret to skilte.
Oppe i højre hjørne på samtlige skilte er det røde genkendelige Dagrofa logo, der sikrer den interne branding og ensartethed.

...For at holde styr på medarbejdere og den geografiske placering, kræver det en meget fleksibel løsning og det har vi fået i Breece System, fortæller René Severinsen, der er ansvarlig for kontorskiltningen i administrationen.

René Severinsen, Dagrofa

Vedligeholdelsen er minimal 
Hos Dagrofa kører alt via google-platform og der bruges et simpelt google-regneark, til at lave ændringer i kontorskiltningen. Arket ligner alle andre regneark og har kolonner med navn, afdeling og lokale nummer. Når man fx har ændret lokalenummer eller navn i regnearket, så opdaterer serveren arket og ændringerne bliver automatisk opdateret på skiltene.

Næste projekt er, at gøre skiltene ved mødelokalerne brugbare og samtidige sikre det visuelle udtryk.
René har allerede lavet en prototype med de informationer som er i spil. På prototypen er der gjort plads til mødelokalenummer, navn på mødeleder og tid for mødeinterval.

 

Elektronisk skiltning breder sig
Det er ikke kun Dagrofa, som bruger løsningen ’elektronisk skiltning’ i anden henseende end detailhandlen. En lang række industrivirksomheder, boligselskaber og sygehuse har installeret elektronisk skiltning. Alle løsninger er tilpasset den enkelte virksomhed eller institutions behov.

– I princippet kan vores meget enkle Breece System løsning, som oprindelig er udviklet til detailhandlen, bruges i mange forskellige sammenhænge og i en bred vifte af brancher. Løsningen er nem at installere, vedligeholde og er driftsikker. Den  er prismæssigt også meget konkurrencedygtig, fortæller Benjamin Bjerregaard, Sales Area Manager, som har fungeret som primære kontakt for Dagrofa i snart to årtier.

Ønsker du at vide mere?

Kontakt os i dag, og vi vender retur med glæde

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.