HJÆLPEMIDDELSDEPOT FAVRSKOV KOMMUNE

Digitalt værktøj hjælper kommunerne med sundhedsarbejdet

I samarbejde med Systematic, der leverer software til kritiske funktioner i samfundet, har Delfi Technologies leveret et digitalt værktøj til de danske kommuner, hvor hverdagens vigtige opgaver på landets hjælpemiddelsdepoter kan håndteres gennem brugen af smartphones og stregkoder. 

I dag er kommunernes hjælpemiddelsdepoter repræsenteret med servicecentre over det meste af Danmark. Det er en tidskrævende, og ofte stor logistisk opgave, at håndtere de tusindvis af hjælpemidler, der hver dag flyttes rundt mellem lager og borgere i en kommune, på hospitalet, patienter eller mellem plejehjem og beboere.

Et af landets hjælpemiddelsdepoter er placeret i østjyske Favrskov Kommune, som var blandt de første kommuner i Danmark til at tage en ny digital løsning i brug, leveret i samarbejde med Systematic og Delfi Technologies.

PAPIRET ER UDSKIFTET MED DIGITAL SCANNERLØSNING

Omsorgssystemet Columna Cura anvendes i dag af landets kommuner til håndtering af blandt andet hjemmepleje, sygepleje, træning, hjælpemidler, visitation samt data om borgerne på alle plejecentre. Columna Cura er udviklet af Systematic i samarbejde med kommunerne, og skaber et stærkt fundament for en elektronisk borgerjournal.

Cura Hjælpemiddel anvendes til bestilling og levering af hjælpemidler, hvor lagerstyring og modtagelse af ordrer foregår digitalt. Her bliver der anvendt stregkoder til at identificere hjælpemidlerne.

Tidligere var der dog en lang række papirbaserede processer, som i dag er blevet digitaliseret. Hele processen fra at hjælpemidlerne skulle pakkes på lageret til de blev leveret hos borgerne, foregik tidligere via brug af papir til registrering og dokumentation

"Miljømæssigt er det en klar fordel, da vi har udskiftet en betydelig mængde papirbaserede arbejdsprocesser med en digital løsning."

Camilla Skovgaard Andersen, teamleder i hjælpemiddelservice hos Favrskov Kommune

Papiret er i dag blevet udskiftet med en digital scannerløsning. Her anvendes der stregkoder og smartphones til at registrere medarbejdernes arbejdsprocesser på hjælpemiddelsdepoterne.

– Miljømæssigt er det en klar fordel, da vi har udskiftet en betydelig mængde papirbaserede arbejdsprocesser med en digital løsning, siger Camilla Skovgaard Andersen, der er teamleder i hjælpemiddelservice hos Favrskov Kommune.

Scannerløsningen bruges særligt til registrering af hjælpemidler til borgere i forbindelse med ind- og udlevering, reparationer og rengøring samt ombytninger.

ET VIGTIGT ARBEJDSREDSKAB I HVERDAGEN

Men de nye smartphones står ikke bare for registrering hjælpemidler – de er også et vigtigt arbejdsredskab for medarbejderne, hvor langt flere forskellige arbejdsopgaver håndteres fra.

Medarbejderne kan også anvende de mobile enheder til at få overblik over køreruter og tilgå vigtige informationer om opgaver og patienter. Der er også mulighed for at scanne et givent hjælpemiddel og få information om netop dette frem på skærmen.

Hos Favrskov Kommune, lige så vel som hos andre danske kommuner, handler det i høj grad om at tiden bruges på kerneopgaven – nemlig at yde pleje, omsorg og støtte for de borgere, som har behov for det.

Den digitale scannerløsning hjælper kommunerne med at sikre korrekte registreringer og dokumentation.

– Efter vi har implementeret scannerløsningen, har vi opnået en væsentlig forbedring af vores datasikkerhed, fortæller Camilla Skovgaard Andersen.

 

LANGT FLERE MULIGHEDER NU

Favrskov Kommune har været en af forgangskommunerne inden for implementering af scannerløsningen med stregkoder. Stregkodeløsningen består af smartphones (model: Delfi PM85) fra Delfi Technologies, som taler sammen med Columna Cura-systemet fra Systematic, hvori al data registreres.

Skiftet fra papir til en digital løsning har medført en række nye muligheder. Det betyder blandt andet, at Favrskov Kommune har fået øjnene op for en række optimeringsmuligheder, hvor man ville kunne arbejde smartere i fremtiden. Delfi Technologies er løbende i dialog med Systematic omkring videreudvikling af den eksisterende løsning. I dag anvender flere af landets kommuner også den nyere Delfi PM90 PDA.

Om Systematic
Systematic har siden etableringen i 1985 udviklet sig til en international it-virksomhed, der leverer software til kritiske funktioner i samfundet. Virksomheden har særligt fokus på seks kerneforretningsområder: Defence, Healthcare, Digitalisation, Intelligence & National Security, Library & Learning og Renewables & Utilities.

Ønsker du at vide mere?

Kontakt os i dag, og vi vender retur med glæde

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.