ÉN SCANNER MANGE GEVINSTER

Fremtidens sundhedssektor

Kilde: Berlingske, Fremtidens sundhedssektor, specialtillæg, april 2021. Af Peter Klar.

Med løsningen EasyScan hjælper Delfi Technologies sundhedsvæsenet med at sikre information, effektivitet og patientsikkerhed, uden at det kliniske personale skal spekulere på andet end det vigtigste – patientens helbred.

Moderne hospitaler er sindrige logistiske myretuer, hvor enhver bevægelse eller handling kan registreres elektronisk for maksimal tryghed og patientsikkerhed.

IT i forskellige former spiller en stor rolle i læger og sygeplejerskers arbejde, men ideelt set er isenkram og software slet ikke noget, de skal spekulere over, for de møder ind hver dag af en helt andet grund: patientens helbred.

– Sat på spidsen er IT ikke noget, der optager læger og sygeplejersker synderligt. På nær når det ikke virker. Så er det pludselig meget generende, fordi det sænker produktiviteten med mange procent, hver gang et system holder op med at fungere. Klinisk personale har ikke interesse i at bruge tid og kræfter på at undersøge scannere eller printere, der ikke fungerer. IT og forskelligt udstyr skal bare virke. Det er ene og alene patientens helbred, der er i centrum for læger og sygeplejersker.

Ordene kommer fra Henrik Bang, Key Account Manager for Healthcare i Delfi Technologies, som leverer logistikløsninger til det danske sundhedsvæsen.

"Klinisk personale har ikke interesse i at bruge tid og kræfter på at undersøge scannere eller printere, der ikke fungerer. IT og forskelligt udstyr skal bare virke. Det er ene og alene patientens helbred, der er i centrum for læger og sygeplejersker."

Henrik Bang, Key Account Manager - Healthcare, Delfi Technologies

SIKKERHED GENNEM DATAOPSAMLING

Det har Delfi Technologies gjort med stadig større intensitet gennem de sidste 10 år, i takt med at sundhedsvæsenet har lagt mere og mere vægt på arbejdet med dokumentation og sikkerhed gennem dataopsamling.

– Delfi Technologies har siden 1980’erne arbejdet med logistikløsninger inden for dagligvarer og andre brancher, så vores logistiske erfaringsgrundlag var kæmpestort, da vi begyndte at samarbejde med sundhedsvæsenet, som efterspurgte logistikløsninger i stil med dem, vi leverede i mange andre sammenhænge, siger Henrik Bang.

Delfi Technologies vandt et EU-udbud om patientidentifikation i Region Sjælland og leverede stregkodescannere, armbånd og armbåndsprintere ledsaget af vital software, der sikrer sømløs overgang i snitfladerne til de kliniske systemer.

I dag er Delfis løsninger også med til at sikre patientidentifikation i Region Hovedstaden, hvor tusindvis af håndholdte PDA’er (Personal Digital Assistant) med klinisk funktion skal udskiftes.

PATIENT-ID MED EASYSCAN

Det er blevet Delfis speciale at levere de sømløse løsninger, ingen lægger mærke til, og som gør dagen nemmere og sikrere for alle ved at sikre patient-id, patientsporing, administration af medicin og meget mere.

En stor del af opgaverne falder inden for sundhedsvæsenets kritiske infrastruktur, hvor det er helt afgørende, at systemer og løsninger virker hele tiden.

Delfis flagskib inden for sundhedsvæsenet er softwareløsningen EasyScan, der er særligt udviklet til sundhedsvæsenet, men som også kan bruges i andre sammenhænge. I samspil med en håndscanner digitaliserer og sikrer EasyScan patientidentifikations-processen i behandlingsforløbet på sygehusene – lige fra patientens ankomst til udskrivelsen.

Ved indlæggelsen får patienten et armbånd med en stregkode, der angiver patientens personnummer. Ved at scanne armbåndet sikrer personale og system, at behandling og patient stemmer overens – for eksempel i forbindelse med en blodtilførsel, hvor stregkoderne på blodposen og patientens armbånd scannes i sammenhæng.

ÉN SCANNER TIL DET HELE

Nemmere arbejdsgange frigiver tid, som kan konverteres til omsorg og patientpleje.

– Tidligere kunne der være to til fire håndscannere af forskellige fabrikater og til forskellige scanneropgaver på en operationsstue. Det har vi fået ryddet op i med EasyScan, hvor konfigureringen i scanneren er flyttet ind i computeren i stedet. På den måde har sundhedsvæsenet nu én scanner, der kan det hele. Nu er vi nået til et punkt, hvor klinisk personale, der tidligere skulle vælge den rigtige scanner ud af flere, ikke længere tænker over, hvad de har i hænderne. Det har fra start været en af  vores store målsætninger i sundhedssektoren, siger Henrik Bang.

SÆRLIGE KRAV OG SUCCESKRITERIER

I det hele taget har Delfi forstået og taget konsekvensen af, at der i sundhedssektoren gælder helt særlige krav og succeskriterier.

– Hver gang vi har påbegyndt et nyt projekt, har vi brugt lang tid på konsulentarbejde til at starte med. Som udefrakommende leverandør er det meget vigtigt at analysere sig ind i, hvad sundhedspersonalet egentlig taler om, når de beskriver deres dagligdag og deres behov. Så forstår man bedre, hvorfor det er problematisk, når der er flere scannere at vælge imellem i en situation, hvor tingene går stærkt. Vi fandt hurtigt ud af, at vejen til succes med løsninger til sundhedsvæsenet er at være meget lydhør og præcis og levere en samlet løsning, der glider uproblematisk ind i stedet for noget andet og forbedrer arbejdet og patientoplevelsen – hver eneste gang.

KRÆVER INDSIGT I SUNDHEDSOMRÅDET

Af samme grund følger Delfi Technologies sine projekter helt til dørs.

– Vi lægger vægt på at være med på alle planlægningsmøder, i udrulningsfasen og i kvalitetskontrollen. Vi følger projektet helt tæt, nærmest fra afdeling til afdeling, og det er også den eneste rigtige måde at gøre det på. Sundhedsvæsenet er blevet en enormt kompleks størrelse. Når du som leverandør vil sælge noget ind, som på samme tid skal være fremtidssikret og forbedre både arbejdsbetingelser og patientsikkerhed med mere, kan du ikke bare lange en standardvare over disken og ikke interessere dig for projektets videre skæbne. Det er de projekter, som strander. Når vi siger ja til et projekt på sundhedsområdet, kræver det derfor også en investering af os selv, som først tjener sig ind over tid. Det er hårdt at være med til at udvikle sundhedsvæsenet. Til gengæld er det også sindssygt spændende, hvis man tør.

FLERE LØSNINGER TIL SUNDHEDSVÆSENET

Udover EasyScan-løsningen leverer Delfi Technologies også en række andre løsninger til sundhedsvæsenet i dag, herunder PDA’er til de danske kommuners hjælpemiddelscentraler og hjemmepleje samt elektroniske prisskilte til apoteker. De digitale skilte har den fordel, at de også kan anvendes som informationsskilte (Digital Room Signage) på de danske regioners hospitaler til blandt andet mødelokaler og depotrum.

OM DELFI TECHNOLOGIES

Delfi Technologies blev grundlagt i 1988 og er specialiseret i softwareløsninger inden for elektroniske hyldeforkanter, håndterminaler, kasseløsninger og printløsninger. Kunderne kommer fra en bred vifte af brancher såsom detailhandel, lager, sundhedssektor, field service og kontor. På sundhedsområdet sørger Delfis stregkodeløsninger for den synlighed, information og sikkerhed, der skal til for at arbejde sikkert og effektivt. Med oplysninger i realtid og automatiseret administration bidrager Delfis løsninger til at strømline processer på hospitaler, apoteker, laboratorier osv. Delfi Technologies har hovedsæde i Køge. Derudover har virksomheden kontorer i Sverige, Norge, Tyskland, Italien og Vietnam.

Ønsker du at vide mere?

Kontakt os i dag, og vi vender retur med glæde

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.