Breece Mobile - Elektroniska Hylleetiketter - Delfi Technologies

Breece Mobile – Vi tar løsningen til hyllen

Filosofien vår er enkel. Vi ønsker å ta løsningen til hyllen og ikke hyllen til løsningen – Breece Mobile er en vesentlig del av dette.

Breece Mobile håndterminalløsningen gir butikkpersonalet mulighet til å styre løsningen direkte ved butikkhyllen, fremfor på bakrommet. Vareplassering har aldri vært enklere. All ditt daglige arbeid kan gjøres ved hylla, tilkobling, frakobling, nye bestillinger osv.

Breece Mobile er en integrert del av både Breece On-Premises og Breece Cloud løsningen, og støtter både elektroniske hylleetiketter og vår dynamiske løsning for TV-er, Breece Vision.

Dine fordeler:

  • Styr løsningen ved hylla der kundene er
  • Bruk Breece Mobile til enkel tilordning av nye produkter
  • Brukervennlig verktøy for rask vareplassering 

 

Kontakt oss