Breece Enterprise - Delfi Technologies

Breece Enterprise: Sentral håndtering og oppdatering av alle dine butikker

Med Breece Enterprise får man en Butt enterprise arkitektur med verktøy for sentralisert styring av alle butikker. De elektroniske hylleforkantene og Breece Vision (dynamisk storskjermsløsning) i butikkene kan håndteres og oppdateres direkte fra hovedkontoret eller en annen sentral plassering. Breece Enterprise er designet for å styres fra sentralt hold og eliminerer bruk av programvare og server i den enkelte butikk. All programvare installeres ved et hovedkontor, eller en annen sentral plassering, og kobler derfra direkte til de trådløse ESL antennene i butikkene og gir en ekte 2-veis kommunikasjon mellom ERP / annen datakilde og butikkenes elektroniske hylleforkanter og evt. Vision storskjermer.

breece enterprise - breece system

Viktigste egenskaper:

 • Sentralisert styring og administrasjon
 • Kortere utrullingstid
 • Dynamisk skalering etter behov
 • Enkel og kostnadseffektiv administrasjon
 • Økt produktivitet
 • Sikker datalagring – off site
 • Sikret datahåndtering og overføring
 • Alltid oppe
 • Økt mobilitet
 • Delte ressurser

 

Sentralisert styring

Med Breece Enterprise kan man oppdatere og styre innhold, inndeling og utseende på de elektroniske hylleforkantene og Vision storskjermene i alle butikker, direkte fra hovedkontoret eller annen sentral plassering. Endringer man ønsker gjort på informasjonen om en vare distribueres fra hovedkontor til den enkelte hylleforkant / skjerm, i samtlige butikker, i løpet av noen sekunder.

Skalerbart miljø

Breece Enterprise eliminerer byrden og kostnaden ved å rulle ut og vedlikeholde programvare i hver enkelt butikk og gir et fult skalerbart miljø som kan vokse etter behov. 

PÅLITELIG DRIFT - ENKEL Å ADMINISTRERE

Ved sin pålitelige drift og sentraliserte administrasjon av butikknettverket tilføyer Breece Enterprise bedriften verdi og frigjør tid til kunderelatert og verdiskapende arbeid.

DYP INTEGRASJON MED DIN ERP LØSNING

Med Breece Enterprise kan man få en dyp integrasjon med eget ERP system / annen datakilde ved å bruke en standard RESTAPI web service. Full kontroll over Breece Enterprise løsningen oppnås ved å bruke API-et til å oppdatere produktinformasjon og priser, koble til og fra produkter til de elektroniske hylleforkantene, hente statusinformasjon om en spesifik vare eller et display, håndtere feilsituasjoner og advarsler… Man kan til og med få en eksakt visning av informasjonen slik den er vist på displayet ved hyllen.


 

 

Nytteverdi for alle enterprise brukere

Breece Enterprise gir nytteverdi til alle brukere i organisasjonen, fra brukerstøtteavdeling til markedsavdelingen. 

 

BRUKERSTØTTE:

 • Få alarmer angående infrastruktur, datastrøm og feil på display
 • Rull ut ny programvare

BUTIKKSJEF / EIER:

 • Se statistikker
 • Få en rask oversikt over systemstatus

Personale / ansatte:

 • Bruk Breece Go appen til å styre løsningen direkte ved butikkhyllen
 • Se statistikker og få rask oversikt over status

Markedsavdeling:

 • Lag nye utseender og uttrykk på displayene og rull ut til samtlige butikker fra ett sentralt sted
 • Sikre at alle butikker benytter same design

 

Breece Go App

Gå helt mobilt med vår Breece Go app som er tilkoblet Breece Cloud eller Breece Enterprise løsningen.  Breece Go gir butikkene muligheten til å benytte sin egen mobile enhet eller tablet til å styre Breece løsningen og de elektroniske hylleforkantene direkte ved hyllen. Man trenger bare laste ned appen og logge seg på og den er klar til bruk. 

Kontakt oss