DIGITAL SKILTING BØR FRIGJØRE MER TID TIL KUNDESPLEIE

Elektronisk prissetting bør frigjøre mer tid til kundebehandling

Med mål om å kunne frigjøre mer tid til rådgivende kundebehandling og samtidig administrere kampanjer og priser på et helt annet nivå, har CF Gruppen, som er en del av XL-BYG, valgt å innføre elektronisk prisskilting med Delfi Teknologier som samarbeidspartner og leverandør. Implementeringen vil skje i mai 2018 – men allerede nå fyller forventningsgleden de ansatte.

Dagen før julelunsjen i XL-BYG i Køge meldte Jes Gravesen, direktør i XL-BYG CF Gruppen, som leder fem butikker på Sjælland, at elektroniske prisskilt vil bli innført våren 2018.

– Responsen var overveldende, spesielt fra personalet som har daglig kontakt med kundene ute i butikkene. Våre ansatte bruker i dag mye tid på å skrive ut hyllefronter, ta ned de gamle og sette opp nye – de kan fort gjøre den tiden om til å betjene kunder i stedet. De ansatte som har direkte kontakt med kunder uttrykte stor tilfredshet og glede over at de i fremtiden kan bruke mer tid hos kundene i stedet for hospitering, sier Jes Gravesen.

Ideen om å introdusere elektroniske prisskilt er ikke ny, men ifølge Jes har ikke tiden vært inne for det før nå. Danmark har i flere år vært redd for investeringer, som følge av finanskrisen, og dette har hindret XL-BYG CF Gruppen i å investere, akkurat som de fleste andre selskaper i hele landet. Men det går bra i «Bygg» og «Gjør det selv»-bransjen og det har vært overskudd til å gjøre de investeringene man har drømt om de siste årene.

– Nå synes vi tiden er moden for å realisere drømmen om elektronisk prisskilting og vi har nå overskudd til å investere interne IT-ressurser i prosjektet. Målet om å gi våre ansatte mulighet til mer kundefokus, og sist, men ikke minst, å styrke den generelle kundeopplevelsen, er helt avgjørende for vår beslutning, sier Jes forventningsfullt.

"Målet om å gi våre ansatte mulighet til mer kundefokus, og sist men ikke minst, styrke den generelle kundeopplevelsen, er helt avgjørende for vår beslutning."

Jes Gravesen, direktør for XL-BYG CF Group

OPPDATERTE PRISER STYRKER KUNDEOPPLEVELSEN

Ifølge Jes er det ingenting som kan ødelegge en ellers god kundeopplevelse, som at prisen i butikken ikke stemmer med prisen som skal betales i kassen. Det skjer ikke ofte i XL-BYG, men det er irriterende for alle parter når det endelig skjer.

Når XL-BYG har kampanjer for eksempel utlyst til lørdag, starter personalet allerede fredag ​​ettermiddag med å bytte ut de små papiretikettene på hyllefrontene i butikken. Det betyr at butikken faktisk starter kampanjen en halv dag før hver gang – og med risiko for at de som bruker lørdagen til å kjøpe kampanjetilbudet kan gå forgjeves fordi varene er utsolgt.

– Heldigvis er det scenariet svært sjeldent, men likevel en reell risiko som vi må gjøre alt for å unngå. Samtidig bruker personalet mye ressurser på å bytte ut papiretiketter i en tid hvor vi også har mange kunder – og dette er på ingen måte optimalt. Med den elektroniske prisskiltingen kan vi endre prisen på de utvalgte kampanjevarene lørdag morgen rett før åpningstid og samtidig ha god samvittighet overfor kundene som valgte å besøke jernvarehandelen vår fredag ​​ettermiddag, sier Jes.

I fremtiden vil det være mulig å planlegge kampanjer og prisendringer uten å måtte forholde seg til tidsfaktoren for utskrift og utskifting av papiretiketter. Et tiltak som gjør arbeidet for både ansatte, ledelse og leverandører langt mer fleksibelt enn tidligere.

ELEKTRONISK PRISSKILTING ER OGSÅ ET CSR-INITIATIV

De aller fleste virksomheter forholder seg til noe annet enn seg selv, de evner også å ha hensyn til miljø, sårbare grupper i samfunnet og andre samfunnsutfordringer. Elektronisk prisskilting i denne regi er også en del av XL-BYG CF Gruppens CSR-tiltak.

– Akkurat som vi har endret noen av våre forretningsprosesser og prosedyrer i forhold til å være miljøvennlige, er overgangen fra papirskilt til elektronisk prisskilting et annet tiltak som støtter opp under målet om å bli mer miljøvennlig. Jeg er ikke helt sikker på nøyaktig hva papirmengden til våre hyllefronter er, men den vil bli redusert til null når vi er ferdig med implementeringen i mai 2018, sier Jes.

I tillegg til at XL-BYG CF Gruppen har en naturlig interesse av å være et ansvarlig selskap, opplever selskapet også en økende etterspørsel etter å kunne dokumentere oppfyllelsen av sine CSR-strategier; spesielt når du – som XL-BYG CF Gruppen – er leverandør av byggematerialer til en rekke prosjekter på offentlig anbud.

Kontakt oss

Gå til kontakt for andre måter å kontakte oss på.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.