ELEKTRONISK SKILTING I SUPERMARKEDET OG PÅ KONTORET

Elektronisk skilting I supermarkedet og på kontoret

Som følge av elektronisk prisskilting i flertallet av Dagrofas supermarkeder over hele landet, er konseptet nå utvidet til også å omfatte kontorskilt i administrasjonen i Ringsted. Konseptet med ‘kontorskilt’ fungerer akkurat som i supermarkedet – navnet, avdelingen eller romnummeret kan endres på noen få sekunder, akkurat som prisene nede i supermarkedet.

Dagrofa har i mange år hatt elektronisk prisskilting – også kalt Breece System – i flertallet av deres supermarkeder og det fungerer veldig bra. René Severinsen, som er IT-produkteier i Dagrofa, foreslo derfor på forsommeren 2017 at Dagrofa skulle bruke konseptet elektronisk skilting til sine mange kontorer og møterom i administrasjonen.

– Tidligere hadde vi folie på alle kontordører hvor navnene på de ansatte på det aktuelle kontoret var stemplet ut. Det var en relativt dyr løsning og tungvint, da det krevde et eksternt firma for å gjøre det grafiske arbeidet og overvåke oppsettet. I et stort hus som vårt er det jevnlig folk som bytter avdeling og noen sitter i prosjektgrupper andre steder i huset i perioder. I tillegg er det også en naturlig turnus, hvor noen ansatte går ut av huset og nye starter. For å holde styr på ansatte og den geografiske plasseringen krever det en veldig fleksibel løsning og det har vi fått i Breece System, sier René Severinsen, som er ansvarlig for kontorskilting i administrasjonen.

Enkel løsning med store fordeler

Oppdraget med å skifte folie hver gang en ansatt byttet plass eller en ny startet ble i årenes løp ikke virkelig fulgt opp. Dette gjorde at tilliten til om navnene på folien stemte falt. Mangel på tillit og relativt høye postkostnader fikk René og den gjenværende IT-avdelingen til å se på andre løsninger.

– Vi så på iPader og lignende skjermløsninger, da vi ønsket en elektronisk løsning, men de økonomiske utgiftene og kompleksiteten stemte ikke med den relativt enkle løsningen med store fordeler som vi var ute etter. Jeg tok kontakt med vår partner for elektronisk prisskilting, Delfi Technologies, og sammen jobbet vi for en bærekraftig løsning. Basert på erfaring og muligheten for å bare måtte utvikle litt, valgte vi å gjenbruke konseptet ‘elektronisk prisskilt’, som vi allerede kjente fra butikkene våre, sier René Severinsen.

Til høyre for alle kontorer og møterom i Dagrofas administrasjon er det montert et forstørret elektronisk skilt med romnummer, avdeling og navn. Det er plass til fire navn på hvert skilt. Ved konsernkontorer hvor det er flere ansatte enn fire, er det satt opp to skilt.
Øverst til høyre på alle skilt er den røde, gjenkjennelige Dagrofa-logoen, som sikrer intern merkevarebygging og enhetlighet.

...For å holde styr på ansatte og den geografiske plasseringen krever det en veldig fleksibel løsning og det har vi fått i Breece System, sier René Severinsen, som er ansvarlig for kontorskilting i administrasjonen.

René Severinsen, Dagrofa

Vedlikehold er minimalt

Hos Dagrofa går alt via google-plattformen og et enkelt google-regneark brukes til å gjøre endringer i kontorskiltingen. Arket ser ut som et hvilket som helst annet regneark og har kolonner med navn, avdeling og lokalnummer. Når du for eksempel har endret romnummer eller navn i regnearket, oppdaterer serveren arket og endringene oppdateres automatisk på skiltene.

Neste prosjekt er å gjøre skiltene ved møterommene brukbare og samtidig sikre det visuelle uttrykket.
René har allerede laget en prototype med informasjonen som er i spill. Det er gjort plass på prototypen til møteromsnummer, navn på møteleder og tidspunkt for møteintervall.

Elektronisk skilting sprer seg
Det er ikke bare Dagrofa som bruker løsningen ‘elektronisk skilting’ på andre måter enn detaljhandel. En lang rekke industribedrifter, borettslag og sykehus har installert elektronisk skilting. Alle løsninger tilpasses behovene til den enkelte bedrift eller institusjon.

– I prinsippet kan vår svært enkle Breece System-løsning, som opprinnelig ble utviklet for detaljhandel, brukes i mange ulike sammenhenger og i en lang rekke bransjer. Løsningen er enkel å installere, vedlikeholde og pålitelig. Det er også veldig konkurransedyktig prismessig, sier Benjamin Bjerregaard, Salgsområdesjef, som har fungert som primærkontakt for Dagrofa i snart to tiår.

Kontakt oss

Gå til kontakt for andre måter å kontakte oss på.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.