BAUHAUS DANMARK

Elektroniske prisskilte må sikre riktige priser

Alt er i forhold til en overordnet forretningsstrategi når et konsern som BAUHAUS, med varehus i hele Europa, velger å starte et pilotprosjekt der papirbaserte prislapper skiftes ut med elektroniske prisskilt. For BAUHAUS’ kunder skal prisen alltid være tydelig og oppdatert, noe som i fremtiden vil kunne gjøres bedre, raskere og enklere med elektroniske prisskilt.

BAUHAUS skifter i dag priser på deler av produktsortimentet hver eneste dag, primært grunnet konkurransemessige forhold. Dette gjøres ved å skrive ut etiketter med varenummer og pris, som så skiftes ut på gjeldende varer i hele varehuset. Dersom det endres pris på en vare i løpet av dagen, skal den først endres elektronisk, en ny etikett skal skrives ut og en medarbeider skal manuelt skifte ut eksisterende etikett med den nye på varens lokasjon.

– I Danmark er det kultur for å endre prisene opptil flere ganger i uken og i blant daglig. Dette er normalen innenfor vår bransje og er generelt et utpreget fenomen i detaljhandelen,hvilket setter store krav til oss. Våre medarbeidere bruker unødvendig mye tid på å rette prisene i systemet og deretter skifte de manuelt ute i varehuset. Dette ønsker vi å effektivisere ved å integrere elektronisk prisskilting slik at det blir mulig å endre pris på få sekunder uavhengig av plassering i varehuset og uten manuelt arbeid. En sidegevinst vil også være at vi samtidig kan styre at våre priser i butikkene matcher våre online priser – også i løpet av sekunder. Våre kunder vil oppleve at de får riktig pris, og det bidrar til en god kundeopplevelse, forteller administrerende direktør Mads Jørgensen, som har vært en del av BAUHAUS konsernet siden de ble etablert i Danmark i 1988.

“En sidegevinst vil også være at vi samtidig kan styre at våre priser i butikkene matcher våre online priser – også i løpet av sekunder."

Mads Jørgensen, Administrerende direktør hos BAUHAUS Danmark

LIMBOKULTUR OG PRISGARANTI

I følge Mads Jørgensen har byggvarehandelen og flere andre bransjer innenfor detaljhandelen det han kaller en «pris-limbo-kultur», hvor prisene endres daglig på mange varer. Det gjør at kunder jevnlig opplever at en vare som koster 149 kroner den ene dagen kanskje koster kun 99 kroner dagen etter – og dette har de danske firbrukerne akseptert i mange år. Utviklingen har allikevel en bakside, at det brukes mye ressurser på å ha de rette prisene hele tiden på alle varer – og med varehus som har mellom 60.000 – 120.000 varenummer er det en stor utfordring å holde prisene oppdatert til enhver tid. Med elektroniske prisskilt tror BAUHAUS det vil bli enklere å til enhver tid vise riktige priser til kundene.

BAUHAUS gir såkalt prisgaranti, som betyr at dersom kunden finner en vare til en lavere pris hos konkurenten, så får kunden varen til samme pris hos BAUHAUS. Utover dette får kunden også en «finnerlønn» på 12% av varens pris, som en slags anerkjennelse for uleiligheten. Denne forretningsstrategien kan bli meget kostbar dersom BAUHAUS ikke hele tiden har oppdaterte priser.

– Limbo-kulturen og vår egen prisgaranti har helt klarst vært medvirkende til at vi nå har tatt skrittet til et pilotprosjekt om å innføre elektroniske prisskilt i samarbeid med Delfi Technologies. Årsaken til vi ikke har gjort noe tidligere er fordi vi ikke syntes de elektroniske prisskiltene hadde et godt nok grafisk uttrykk, det var for smalt utvalg av størrelser på displayene, de viste ingen farger og de oppfylte ikke vår forretningsstrategi om tydelig prissetting. Utviklingen har gjort at de elektroniske skiltene i dag har flere farger, kommer i flere størrelser og et stilrent grafisk uttrykk. Vi ser virkelig frem til prosessen som starter i oktober måned, og vi har en forventning om å raskt se effekten av løsningen, forteller en forventningsfull Mads Jørgensen.

KONVERTERING AV RESSURSER TIL KUNDESERVICE

Den bemanning og ressurser som i dag brukes på å skrive ut og skifte ut etiketter i de fysiske varehusene skal ifølge Mads Jørgensen ikke reduseres, men i stedet konverteres til mer og bedre kundeservice. Mads er ikke i tvil om at medarbeiderne mye heller ønsker å bruke mer tid på kundene og yte god kundeservice fremfor å løpe rundt i varehuset og skifte pris etiketter. På den måten bidrar initiativet til økt kundefokus og dermed også til enda mer fornøyde kunder og medarbeidere.

Det vil dog være områder som fortsatt vil være omfattet av manuell merking, som for eksempel utendørsvarer som hagemøbler, krukker o.l., da teknologien på nåværende tidspunkt ikke er egnet for vær og vind. Det er allikevel Mads’ forventning at mellom 85-90% av alle varenummer ska merkes elektronisk – og det vil ha stor betydning, spesielt for de største BAUHAUS varehusene som har over 120.000 varenummer.

Mads Jørgensen og den øvrige ledelsen vil evaluere pilotprosjektet ved utgangen av året og dersom det holder mål i forhold til de foreløpige beregninger av «Return On Investment», så skal elektronisk prisskilting rulles ut i alle varehus, også utenfor Danmark.

Kontakt oss

Gå til kontakt for andre måter å kontakte oss på.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.