Delfi EasyScan - En scanner till allt - Delfi Technologies

Delfi EasyScan - Patientsäkerhet

Delfi EasyScan är en mjukvarulösning riktad mot vården. Delfi EasyScan digitaliserar och säkerställer patientidentifieringsprocessen under behandlingsprocessen på sjukhus - från patientens ankomst till utskrivning.

Delfi EasyScan sikrer patientens behandling fra ankomst til udskrivelseHUR FUNGERAR DET?

Vid ankomsten mottar patienten ett armband med en streckkod som innehåller patientens personnummer. Genom att scanna armbandet säkerställer personal och system att behandling och patient matchar. Till exempel, innan en blodtransfusion så kollar man att streckkoden på blodpåsen - och streckkoden på patientens armband att matchar.

Delfi EasyScanprogramvaran effektiviserar också arbetsflödena. Med hjälp av färre klick och direkta länkar i kliniska system sparar personalen många resurser. Tiden som frigörs kan därför lätt omvandlas till patientvård.

VAD GÖR DET FÖR SKILLNAD?

 • Högre kvalitetsnivå
 • Större patientsäkerhet
 • Bättre komfort

SKAPAR VÄRDE FÖR:

 • Patienten
 • Personalen
 • IT-avdelingen

 

EN SCANNER TILL ALLT

Delfi EasyScan ger en central konfiguration av scanners. Det innebär att också att den enskilda handscannern kan kopplas till  många system och funktioner samtidigt. Till exempel kan en avdelning på ett sjukhus behöva 4 scanners i varje operationsrum, till Blodprover, Dokumentsökning (D4), Getinge T-DOC, OPUS / EPIC.  I det här exemplet ser du  att fyra olika scanners används för de fyra uppgifterna idag. Med hjälp av Delfi EasyScan reduceras detta till en scanner för allt - och ytterligare funktioner kan läggas till.

INNAN DELFI EASYSCAN

 

 • Scanner per system
 • Större underhåll
 • Kräver större kunskap
 • Multipla felkällor

 

Efter Delfi EasyScan

 

 • En installation- en scanner till allt
 • Central uppdatering vid förändringar
 • Mer intelligenta scanners
 • Fritt val av hårdvara

 


 

KOMPONENTER I EN DELFI EASYSCANLÖSNING

En Delfi EasyScanlösning består av både programvaru- och hårdvaruelement. Se mer information nedan.

Programvara


Förutom att samla olika funktioner i en lösning och med en scanner, ger Delfi EasyScan streckkodsprogramvara också färre klick i sjukvårdssystemen. Idag krävs det många klick i sjukkvårdssystemen för att hitta relevant information. Delfi EasyScan och pluginprogrammen minskar antalet klick via QR-koder och sedan kan det förbestämda stycket i sjukvårdsjournalen nås direkt.

Hårdvara


En Delfi EasyScanlösning kan bestå av olika objekt, inklusive streckkodsläsare och printer för patientarmband. Skannrarna kan levereras som antingen trådlösa eller trådbundna - och kan scanna all sorts streckkod. Skrivaren kan skriva ut patientarmbandet med streckkoden samt nödvändig information om patienten (t.ex. namn och personnummer).


 

VAR HAR DELFI EASYSCAN BLIVIT IMPLEMENTERAT?

Delfi EasyScan har implementerats på Region Själlands sjukhus i Danmark. Det är också möjligt att ordna ett referensbesök här. Dessutom finns det pågående projekt med andra regioner i Danmark.


 

 

VILL DU VETA MER OM DELFI EASYSCAN?

Om du vill veta mer om möjligheterna med Delfi EasyScan, vänligen kontakta en av våra sjukvårdskonsulter som är involverade i projektet på sjukhusen.

Ta kontakt

Besök vår kontaktsida för andra kontaktalternativ

You must have Javascript enabled to use this form.