Handterminallösningar - Delfi Technologies

Handterminallösningar och programutveckling

Våra streckkodslösningar, som kopplas till Android & Windows handterminaler, är resultatet av mer än 30 års erfarenhet. Genom åren har vi tillgodosett många kunders behov av lager- och arbetsprocessoptimering.  Delfi Technologies tillhandahåller en skalbar lösning som endast kräver minimalt med underhåll. Vi erbjuder även service och support under hela processen. Delfi Technologies är fast beslutna att tillhandahålla de bästa lösningarna. Vårt arbete bygger på starka samarbeten med ledande tillverkare av handterminaler samt egen programutveckling. nästa nivå:


 

 

Delfi Mobile Warehouse

Delfi Mobile Warehouse is our proprietary software solution for Android devices designed to meet the need for inventory counting.


 

 

Delfi Icons

Delfi Icons är Delfi Technologies intuitiva programvarulösning för handterminaler, som ger fullständig kontroll över varuflödet samtidigt som du sparar mantimmar, dvs. den sparar både tid och pengar åt dig.


 

 

Need an Android solution?

At Delfi Technologies, we are specialist in design and development of intuitive Android solutions for different purposes. We offer Android solutions that cover the most common work tasks, but we can also help with a customized software solution.


 

Android zero-touch

Configuring all your devices to match your needs, can be challenging and time-consuming. Android zero-touch makes it fast, easy and secure to set up all your devices. Create a default configuration, and avoid setting up all your devices manually. Delfi Technologies is official Android zero-touch partner.


 

 

Get a Delfi Service Agreement

Delfi Service Agreement is an insurance of your hardware. It eliminates any unexpected costs if an accident occours. 


 

Soti - MOBILE DEVICE MANAGEMENT

SOTI is a proven innovator and industry leader for mobility and IoT management, regardless if the device is a old WinCE or a new Android terminal, PDA, phone or computer.


 

Avalanche

Whether scanners in the warehouse, or tablets on the retail floor, Avalanche helps maintain control of your most critical mobile deployments – keeping them secure, available, and accessible.


 

Velocity

Moving to Android is easy - deploy Android in retail and supply chain operations and break free from keyboard-based mobile devices.


 

Delfi EasyScan

Delfi EasyScan är en programvarulösning anpassad för hälso- och sjukvårdssektorn. Lösningen säkrar patientens behandlingsförlopp från ankomst till utskrivning.


 

RFID lösningar

Delfi Technologies utvecklar också programvarulösningar baserat på RFID-teknik. 

Projekt- och konsulthjälp

Med målet att utveckla bästa möjliga lösning erbjuder Delfi Technologies sakkunnig konsulthjälp. Tjänsten kan handla om allt från definitionen av en viss uppgift till implementering. Utifrån uppgiftens komplexitet, val av teknik och mål bedömer vi tillsammans med kunden behovet och konsulthjälpens omfattning och väljer sedan ut den av våra konsulter som är bäst lämpad för uppgiften. Kontakta vår konsult och få mer information om projekt- och konsulthjälp.

Hyr en lagerinventeringssats

För användning i samband med dina lagerinventeringar kan du hyra en lagerinventeringssats från Delfi Technologies, bestående av fyra handterminaler med tillhörande dockningsstationer. Lösningen erbjuder butiker en kraftigt förbättrad flexibilitet och effektivitet. När du har tillgång till flera terminaler kan du kraftigt minska lagerinventeringstiden – och förbättra datasäkerheten. Vi hyr ur lagerinventeringssatser till följande danska livsmedelskedjor: Meny, Spar, Min Købmand och Rema1000. Om du vill optimera lagerinventeringen i din(a) butik(er) ringer du bara till någon av Delfi Technologies konsulter:

Ta kontakt

Besök vår kontaktsida för andra kontaktalternativ

You must have Javascript enabled to use this form.