BAUHAUS DANMARK

Breece elektroniska hyllkantsetiketter sänkar tydlig prissättning för Bauhaus

När en koncern som BAUHAUS, med varuhus i hela Europa väljer att starta ett pilotprojekt i samarbete med Delfi Technologies, där vanliga pappersetiketter skall bytas ut mot elektroniska hyllkantsetiketter, ligger det helt i linje med deras övergripande affärsstrategi. För BAUHAUS’ kunder ska priset alltid vara tydligt och uppdaterat och det måste göras effektivare, snabbare och kvalitetssäkrat i framtiden med elektroniska displayer.

Idag byter BAUHAUS regelbundet priser på ett urval av varor varje dag, främst på grund av konkurrensvillkor. Detta görs genom att skriva ut etiketter med artikelnummer och pris och sedan byta ut dem i butiken. Detta innebär att om en förändring sker på en viss produkt under dagen så måste samma tidskrävande procedur manuellt åter göras om av personalen i butik, för att säkerställa rätt information på hyllan.

I Danmark är det kultur att justera och byta priser upp till flera gånger i veckan och ibland flera gånger dagligen. Det har blivit kutym inom vår bransch och är i allmänhet ett uttalat fenomen i detaljhandeln, vilket ställer stora krav på oss. Våra anställda använder kontinuerligt tid för att anpassa priserna i systemet och sedan manuellt byta dem i butiken. Detta önskar vi effektivisera genom att integrera elektronisk hyllkantsetiketter från Delfi, så att det går att ändra priset på några sekunder oavsett varornas placering i butiken och belastning av personalen.
En ytterligare stor fördel är att priserna i våra fysiska butiker nu synkas så att de alltid matchar priserna online – även inom några sekunder efter prisändring. Detta medför att våra kunder alltid upplever att de får rätt produktinformation och pris vilket bidrar till en bra kundupplevelse, säger VD Mads Jørgensen, som varit en del av BAUHAUS-koncernen sedan BAUHAUS etablerades i Danmark 1988.

"Limbo-kulturen och vår egen prisgaranti har tydligt bidragit till det faktum att vi nu har tagit steget till ett pilotprojekt för att införa elektronisk prissättning i samarbete med Delfi Technologies"

Mads Jørgensen, CEO BAUHAUS Denmark

Limbo-kultur och prisgaranti 
Enligt Mads Jørgensen har byggmarknaderna och flera andra branscher en stark ”pris- limbo-kultur”, som han kallar det. Det betyder att priserna ändras dagligen på många varor. Detta görs för att Danmark är ett distinkt ”erbjudande land”. Det innebär att kunderna ofta finner att en produkt kan kosta 149 kronor en dag, och bara 99 kronor nästa dag, och detta har accepterats av danska konsumenter i många år. Utvecklingen har dock en baksida för butikerna att det krävs mycket resurser för att hålla rätt pris & produktinformation hela tiden, och med varuhus som har mellan 60 000-120 000 artikelnummer är det en riktigt stor utmaning att kunna hantera det löpande uppdaterade priset på alla varor. Med elektronisk prissättning anser BAUHAUS att det blir enklare att leverera rätt produktinformation och pris till kunderna.

BAUHAUS utför en så kallad prisgaranti, vilket innebär att om kunden finner en given vara till ett billigare pris hos en konkurrent, så får kunden självklart samma pris hos BAUHAUS. Dessutom får kunden även en ”besparingsavgift” på 12% av produktprisavkastningen, som ett slags erkännande för besväret av BAUHAUS. Denna affärsstrategi kan vara en mycket dyr kostnad om BAUHAUS har fel prissättning.
”Limbo-kulturen och vår egen prisgaranti har tydligt bidragit till det faktum att vi nu har tagit steget till ett pilotprojekt för att införa elektronisk prissättning i samarbete med Delfi Technologies.
Anledningen till att vi inte har gjort detta tidigare beror på att vi inte tyckt att de elektroniska hyllkantsetiketterna har haft något bra grafiskt uttryck. Det fanns ett för litet urval av olika storlekar på displayerna och inga färger, vilket innebar att de inte kunde uppfylla vår affärsstrategi om tydlig prissättning. Utvecklingen har gått framåt och de elektroniska hyllkantsetiketterna från Delfi har idag flera färger, finns i olika storlekar och har ett stilrent tydligt grafiskt uttryck. Vi ser fram emot processen från och med oktober, och vi förväntar oss att se effekten mycket snabbt därefter, säger Mads Jørgensen förväntansfullt.

Konvertering av resurser till kundservice
Enligt Mads Jørgensen skall de resurser som för närvarande används för att skapa, skriva ut och byta etiketter i de fysiska varuhuset utnyttjas till mer och bättre kundservice. Mads tvivlar inte på att de anställda hellre skulle vilja spendera mer tid hos kunder än att springa runt i butiken och byta pappersetiketter. På så sätt bidrar initiativet till ökad kundfokus och därigenom till ännu mer nöjda kunder och anställda.

Mads Jørgensen och de övriga i ledningen kommer utvärdera pilotprojektet vid årsskiftet och om det överensstämmer med de preliminära beräkningarna av ’Return of Investment’, så skall elektroniska hyllkantsetiketter rullas ut till alla varuhus, även utanför Danmark.

Om BAUHAUS

BAUHAUS är en international byggmarknadskedja med över 300 byggvaruhus i 19 länder. BAUHAUS i Danmark råder över 17 varuhus fördelat jämnt över hela Danmark. Det danska huvudsätet ligger i Tilst vid Århus. I Sverige finns 19st varuhus med huvudkontor i Järfälla utanför Stockholm. Expansionen med nya varuhus fortsätter.

Kontakta oss

Gå till kontakt för andra sätt att kontakta oss.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.