ELEKTRONISK SKYLTNING I STORMARKNADEN OCH PÅ KONTORET

Elektronisk skyltning I snabbköpet och på kontoret

Som en följd av den elektroniska prisskyltningen i flertalet av Dagrofas stormarknader över hela landet har konceptet nu utökats till att även omfatta kontorsskyltning i förvaltningen i Ringsted. Konceptet med ”kontorsskyltning” fungerar precis som i snabbköpet – namn, avdelning eller rumsnummer kan ändras på några sekunder, precis som priserna nere i snabbköpet.

Dagrofa har i många år haft elektronisk prisskyltning – även kallat Breece System – i flertalet av deras stormarknader och det fungerar väldigt bra. René Severinsen, som är IT-produktägare på Dagrofa, föreslog därför under försommaren 2017 att Dagrofa skulle använda konceptet elektronisk skyltning för sina många kontor och mötesrum i förvaltningen.

– Tidigare hade vi folie på alla kontorsdörrar där namnen på de anställda på det aktuella kontoret stämplades ut. Det var en relativt dyr lösning och besvärlig, eftersom det krävde ett externt företag för att göra det grafiska arbetet och övervaka installationen. I ett stort hus som vårt är det regelbundet folk som byter avdelning och några sitter i projektgrupper på andra ställen i huset under perioder. Utöver det sker även en naturlig rotation, där några anställda lämnar huset och nya börjar. För att hålla koll på anställda och det geografiska läget krävs det en väldigt flexibel lösning och det har vi fått i Breece System, säger René Severinsen som är ansvarig för kontorsskyltningen i förvaltningen.

Enkel lösning med stora fördelar

Under årens lopp har uppdraget att byta folie varje gång en anställd bytt plats eller en ny började inte följts upp riktigt. Det gjorde att förtroendet för om namnen på folien stämde sjönk. Bristande förtroende och den relativt höga postkostnaden fick René och den kvarvarande IT-avdelningen att titta på andra lösningar.

– Vi tittade på iPads och liknande skärmlösningar, då vi ville ha en elektronisk lösning, men den ekonomiska kostnaden och komplexiteten stämde inte med den relativt enkla lösningen med stora fördelar som vi var ute efter. Jag kontaktade vår elektroniska prisskyltpartner, Delfi Technologies, och tillsammans arbetade vi fram en hållbar lösning. Baserat på erfarenhet och möjligheten att bara behöva utvecklas lite valde vi att återanvända konceptet ”elektronisk prisskyltning”, som vi redan kände till från våra butiker, säger René Severinsen.

Till höger om alla kontor och mötesrum i Dagrofas förvaltning finns en förstorad elektronisk skylt monterad med rumsnummer, avdelning och namn. Det finns plats för fyra namn på varje skylt. På koncernkontor där det är fler än fyra anställda sätts två skyltar upp.
I det övre högra hörnet av alla skyltar finns den röda, igenkännliga Dagrofa-logotypen, som säkerställer internt varumärke och enhetlighet.

...För att hålla koll på anställda och det geografiska läget krävs det en väldigt flexibel lösning och det har vi fått i Breece System, säger René Severinsen som är ansvarig för kontorsskyltningen i förvaltningen.

René Severinsen, Dagrofa

Underhållet är minimalt

På Dagrofa går allt via google-plattformen och ett enkelt google-kalkylblad används för att göra ändringar i kontorsskyltningen. Bladet ser ut som vilket annat kalkylblad som helst och har kolumner med namn, avdelning och lokalnummer. När du till exempel har ändrat rumsnummer eller namn i kalkylbladet uppdaterar servern bladet och ändringarna uppdateras automatiskt på skyltarna.

Nästa projekt är att göra skyltarna vid mötesrummen användbara och samtidigt säkra det visuella uttrycket.
René har redan gjort en prototyp med den information som finns i spel. Plats har gjorts på prototypen för mötesrumsnummer, namn på mötesledare och tid för mötesintervall.

Elektronisk skyltning sprider sig

Det är inte bara Dagrofa som använder sig av lösningen ”elektronisk skyltning” i andra avseenden än detaljhandeln. Ett stort antal industriföretag, bostadsrättsföreningar och sjukhus har installerat elektronisk skyltning. Alla lösningar anpassas efter det enskilda företagets eller institutionens behov.

– I princip kan vår mycket enkla Breece System-lösning, som ursprungligen utvecklades för detaljhandeln, användas i många olika sammanhang och inom en lång rad branscher. Lösningen är enkel att installera, underhålla och pålitlig. Det är också mycket konkurrenskraftigt prismässigt, säger Benjamin Bjerregaard, försäljningsområdeschef, som agerat primärkontakt för Dagrofa i snart två decennier.

Kontakta oss

Gå till kontakt för andra sätt att kontakta oss.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.