OPTIMERING AV KUNDUPPLEVELSEN OCH MEDARBETARTRIVSELN

Elektroniska prisskyltar optimerar kundupplevelsen och medarbetartrivseln

Hos Bauhaus i Tilst vid Århus blev det i slutet av 2017 implementerat elektroniska hyllkantsetiketter på mer än 40.000 varor. Efter införandet av elektroniska prissättningen har antalet prisfel minskat avsevärt, det har ökat personalens övergripande välbefinnande på golvet, optimerat den övergripande kundupplevelsen och gjort arbetsflöden mer flexibla – allt som allt en bra lösningar för både kunder, anställda och verksamheten.

Redan vid entren till Bauhaus bvaruhuset syns de tydliga elektroniska prisskyltarna, vilket ger ett elegant och välkomnande intryck.
Integreringen av de elektroniska prislapparna har helt eliminerat arbetet att behöva skriva ut nya prisetiketter och sedan fysiskt behöva byta dessa i hela butiken, allt sker nu med automatik. Prisändringar kan nu göras på några sekunder från central butikssystemet.

– Lösningen med Breece elektroniska prislapparna har frigjort tid för alla som arbetar i butiken på Bauhaus. Vi har haft mycket mer tid för våra kunder och har nu också möjlighet att göra mer säljfrämjande arbete, kampanjer och andra uppgifter som stöder vårt dagliga arbete, berätta Jesper Thomsen, som tillhör belysningsavdelningen i Bauhaus, Tilst.

"Reduceringen av prisfel är viktigt för att kunna leverera ökad kundnöjdhet och med Breece som verktyg kan vi styra prissättningen med automatik och minimera de manuella felen"

Thomas Bæk, varuhuschef i Bauhaus, Tilst

MINIMERAT PRISFELEN

Sedan integrationen av de elektroniska hyllkantsetiketterna har prisfelen i stort sett eliminerats.
– Det är klart viktigt att priset på hyllan stämmer med priset i kassan, som annars kan ödelägga en rigtigt god kundupplevelse. Reduceringen av prisfel är viktigt för att kunna leverera ökad kundnöjdhet och med Breece som verktyg kan vi styra prissättningen med automatik och minimera de manuella felen, säger Thomas Bæk, varuhuschef i Bauhaus Tilste.

En annan fördel med införandet av Breece elektronisk prissättning är att tiden som sparas genom att inte behöva skriva ut och sedan springa runt och byta etiketter omvandlas till kundvård. Ett tydligt exempel på detta är att personalen på helgerna möts nästan en timme senare än tidigare. Den sparade arbetstiden används istället då kundflödet är som störst.

– Det är ingen tvekan om att alla fördelar som Breece elektroniska prisskyltar har givit oss, har ökat välbefinnandet bland personalen. Det är inte många som tycker att jobbet med att skriva ut prislappar och ersätta dem i 11.200 m2 butiken är den roligaste uppgiften i världen. Personalen får faktiskt ledig tid att göra vad de är bäst på, och som de faktiskt är utbildade i, nämligen kundvård, säger Mads Jørgensen, VD för alla Bauhaus-butiker i Danmark, Norge och Island.

OPTIMERING AV KAMPANJER OCH MERFÖRSÄLJNING

Utöver att artikleuppdateringen är säkrat med Breece elektroniska hyllkantsetiketter, så har det också blivit mycket lättare att genomföra kampanjer och nyttja potentiell merförsäljning.
Tidigare gjordes många byten av ”pappersetiketter” med prisändring före själva kampanjlansering,  för att kunna hinna med prisändringen på hyllan inför kampanjen – med risken att kunderna köpte varorna före den annonserade kampanjens start. Idag ändras priserna inom några sekunder, vilket innebär att motstridiga priser och reklam elimineras. Det är också snabbt och smidigt att dra nytta av en merförsäljning,  då det precis som vid kampanjer och produkt-prisändringar endast kräver några sekunder av arbetet i butikens affärssystem för att aktivera ändringen till Breece och de elektroniska displayerna.

BAUHAUS VARUHUS MED BREECE ELEKTRONISK HYLLKANTSETIKETTER

Utöver Bauhaus i Tilst, så är det installerat i varuhuset i Kolding och Hilleröd. I Sverige så kommer det efter sommaren installeras i Stockholm och Göteborg.

– Det är helt klart en fördel, att implementeringen av elektroniska prisskyltar är på plats redan från starten för våra nya varuhus, säger Mads Jørgensen VD för alla Bauhaus-butiker i Danmark, Norge och Island.

Kontakta oss

Gå till kontakt för andra sätt att kontakta oss.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.