DIGITAL SKYLTNING HÄLSOSEKTORN

Effektiv administration av lokaler med digitala skyltar

På Hospice Søholm, och flera andra institutioner inom hälsosektorn, finns behov av kontinuerlig anpassning av innehållet i skyltning framför lokaler. För att få till en enklare och effektivare lokaladministration har Hospice Søholm därför implementerat digital skyltning utanför lokalerna på institutionen.

Rätt information är avgörande framför förråd, vardagsrum och andra rum på Hospice Søholm, där digital skyltning från Delfi Technologies har introducerats. På så sätt kan du uppdatera skyltarna med ett klick, utan att behöva ändra något fysiskt framför lokalen. Det ger Hospice Søholm en tydlig överblick över alla lokaler och ändringar av skyltarna kan enkelt göras online.

– Det är enkelt att sköta våra lokaler med digital skyltning och tillhörande mjukvara, där vi kan hantera och uppdatera innehållet online. Vi kan även själva bestämma utformningen och vilken information som ska finnas på de digitala skyltarna. Dessutom går det hela som ett abonnemang, så vi kan enkelt slå på och av när våra behov förändras, säger Knud Skytthe, teknisk servicechef på Hospice Søholm.

Med låga installationskostnader och möjlighet att köpa lösningen via ett abonnemang skiljer sig lösningen från andra digitala skyltningslösningar på marknaden. Skyltlösningen går trådlöst och själva installationen är både enkel och snabb. De digitala skyltarna har även utbytbara batterier, så du kan enkelt och snabbt byta ut batterierna själv.

"Jag skulle lätt kunna föreställa mig att andra institutioner inom vårdsektorn skulle kunna uppnå samma – och ännu fler fördelar med digital skyltning. Vi planerar också för ytterligare områden där man kan vara mer digital."

Knud Skytthe, teknisk servicechef på Hospice Søholm

FLERA FÖRDELAR MED DIGITAL SKYLTNING FÖR SJUKVÅRDSSEKTORN

Det är inte bara Hospice Søholm som ser ett behov av digital skyltning – de flesta andra hospice, vårdboenden, äldreboenden och sjukhus måste ha koll på många olika lokaler. Samtidigt finns det behov på flera håll att kontinuerligt kunna uppdatera innehållet på skyltar framför mötesrum, förråd, vardagsrum och andra typer av lokaler. Det finns många fördelar att vinna, säger Knud Skytthe:

– Jag skulle lätt kunna tänka mig att andra institutioner inom sjukvården skulle kunna uppnå samma – och ännu fler – fördelar med digital skyltning. Vi går också med planer för ytterligare områden där man kan vara mer digital. Med lösningen från Delfi Technologies kan vi förutom digitala skyltar även koppla in en digital monitorlösning – det är ett av områdena vi tittar på bland annat.

På samma sätt som med digitala skyltar går det att koppla in en digital bildskärmslösning på samma plattform, där man till exempel i en reception eller liknande platser kan använda en TV som infoskärm för att skapa en överblick. Innehållet på infoskärmen kan anpassas och uppdateras online på samma sätt som med de digitala skyltarna.

Om Hospice Søholm

Hospice Søholm ligger i Stavtrup vid sjön Brabrand, som är en fristående institution med driftavtal med Region Midtjylland. För att bli intagen på hospice måste man ha en livshotande sjukdom, åtföljd av komplexa problem av fysisk, psykisk, social och/eller existentiell karaktär. Det är också viktigt att patienten själv vill stanna på hospice.

Kontakta oss

Gå till kontakt för andra sätt att kontakta oss.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.