Breece Enterprise - ESL - Delfi Technologies

Breece Enterprise: hantera och uppdatera alla dina butiker centralt

Med Breece Enterprise får du Enterprice arkitektur med en centraliserad hantering av era butiker. Hantera och uppdatera elektroniska hyllkantsetiketter och Vision (digital signage) i era butiker - direkt från erat HK / centrala läge. Breece Enterprise är designat för att hanteras från central plats för att eliminera behovet av programvara och server/dator I varje butik. All programvara installeras på ditt HK/Central-plats och ansluter mot butikerna genom ditt befintliga butiksnät för anslutning till Breece trådlösa antenner (kommunikationsenheter) som med 2-vägs kommunikation uppdaterar data från erat affärs/butiks-system (eller annan datakälla) de elektroniska hyllkantsetiketterna och Vision (digital signage).

Nyckel funktioner:

 • Centraliserad hantering
 • Minskad distributionstid
 • Dynamiskt skalbar
 • Enkelt att hantera
 • Produktivitet i alla led
 • Off site data lagring
 • Säkrad data hantering
 • Alltid on-site
 • Ökad mobilitet
 • Delade resurser  

 

CENTRALISERAD HANTERING

Med Breece Enterprise kan du hantera och uppdatera dina elektroniska hyllkantsetiketter och Vision – (digital signage solution) med ny programvara, data eller design-layouter för alla era butiker redan från det ögonblick som ni har installerat Breece – allt inom några sekunder, från HK / centralt läge.

SKALBAR MILJÖ

Breece Enterprise eliminerar arbetet och kostnaden att distribuera och underhålla programvara i varje butik och skapar en helt skalbar miljö som växer dynamiskt med ditt företag och dess butiker.

SMIDIG DRIFT – LÄTT ATT HANTERA

Genom en smidig drift och centraliserad hantering av butikerna, så tillför Breece Enterprise ett värde för din verksamhet som är lätt att hantera och ger mer tid för kundservice och värdeskapande arbete.

KOMPLETT INTEGRATION TILL DITT AFFÄRSSYTEM

Skapa en fullständig integration till ditt eget affärssystem (eller annan datakälla) genom att använda standard RESTAPI web service. Uppnå fullkontroll över din Breece Enterprise lösning med API för att uppdatera era produkter och priser, länka/avlänka produkter till de elektroniska hyllkantsetiketterna, lägga till/tabort displayer, få produkt och system status för specifik produkt eller display... Du kan även få en förhandsvisning av den exakta informationen som visas på displayen.


 

 

Personlig profil för alla enterprise användare

Olika profiler för exempelvis support avd. och marknads avd. Med Breece Enterprise lösning kan ni skapa inloggningsprofiler som ger olika mervärden beroende på vilken avdelning man tillhör inom organisationen.

SERVICE DESK:

 • Få varning om infrastruktur problem, data export, display problem
 • Distribuera ny programvara, uppdatering, konfiguration

BUTIKS CHEF:

 • Tillgång till statistik
 • Få snabb översikt av systemstatus för sin butik

PERSONAL / MEDARBETARE:

 • Använd appen Breece Go för att hantera lösningen ute i butiken vid hyllan

Marknadsföring:

 • Distribuera ny designs för displayerna från en central plats till alla eller valfria butiker
 • Säkerställ design och uttryck för samtliga butiker

 

Breece Go app

Bli helt mobile med vår Breece Go appen som är ansluten direkt till er Breece Cloud lösning. Breece Go appen gör det möjligt för butiken att använda befintliga mobila enheter eller surfplatta för att hantera Breece Cloud lösningen och de elektroniska hyllkantsetiketterna direkt vid hyllan. Bara att ladda ner appen och du är redo att köra igång.

Ta kontakt