RFID programvarulösningar

RFID lösningar

Leverer den säkerhet och dokumentation som krävs

Delfi Technologies utvecklar också programvarulösningar baserat på RFID-teknik. RFID-tekniken används för att identifiera objekt med hjälp av radiovågor, som kommunicerar mellan ”taggen”, som är objektet som kan sättas in i t.ex. kläder, paket, etc, och läsaren. Kommunikationen mellan RFID-läsaren och ”taggen” (kallas ibland även transponder) kan gå åt båda hållen och man kan läsa och skriva till de flesta taggtyper.

RFID används för att spåra, hitta och bestämma objekt av olika typer, t.ex. produkter under produktion, kläder eller livsmedel. I RFID-identifikationen skapas oftast utifrån ett behov av säkerhet, kvalitet och dokumentation av ursprung eller process. Kontakta våra programvarukonsulter och få mer information om RFID-lösningar.