Breece Smart Queuing

Breece Smart Queuing

Queue Management System – En tilläggslösning till Breece System

Med Breece Smart Queuing får du ett Queue Management System där du enkelt kan serva dina kunder. Med Breece Smarta kösystem kan du ge dina kunder en ännu bättre upplevelse i butiken.

Breece Smarta kösystem är inte bara ett kösystem, det är också en smart kommunikationskanal och ofta första kontakten med dina kunder. I en tid där kundernas tid är dyrbarare än någonsin är det avgörande att snabbt kunna betjäna, vägleda och serva kunder utan att kompromissa med den höga kvalitet som kunderna kräver. Effektivisera utvalda fokusområden och uppnå bättre resultat när det gäller kundupplevelsen.

Med Breece Smarta kösystem kan du:

  • Få en översikt över hur mycket tid du spenderar med varje kund
  • Redan vid portalen blir det möjligt att hänvisa era kunder till rätt avdelning för exempelvis upphämtning av order etc.
  • Möjlighet att göra uppföljning på kunder genom specifika kampanjer på deras kvitton
  • Utifrån statistiken är det möjligt att bemanna med rätt kompetens bakom disken för att snabbare och bättre betjäna kunderna

Hantera kunder smart

Förbättrad kö upplevelse

Få trafikdata och statistik

Vad är Breece Smart Queuing?

  • Ett smartare köhanteringssystem
  • Köhantering i realtid
  • Effektivare kundserviceprocess
  • Förbättra shoppingupplevelsen
  • Få trafikdata och statistik
  • Ett tillägg till Breece System ​

Om systemet

Med Breece Smarta kösystem kan ni välkomna era kunder med aktuella budskap. Övervaka era kundbesök och låt dina kunder få en nummerlapp.

Breece Smarta kösystem är ett moln- och abonnemangs-baserat köhanteringssystem som ger en överblick för både era kunder och ditt företag. Du blir av med förvirringen när dina kunder inte vet var kön börjar, vart de behöver gå för att bli betjänad efter deras exakta behov. Samtidigt undviker du stora folkmassor i ett litet område i tider av begränsningar.

Nöjdare kunder

Du kommer att uppnå nöjdare kunder genom att erbjuda dem en snabb, säker och bekväm service. Ju nöjdare dina kunder är, desto bättre tycker de också om de intryck de får ifrån er butik.

Många kunder lämnar ofta butiken när de ser hur lång kö det är för service eller hämta varor. Genom att använda ett köhanteringssystem kan du hantera dina kunder snabbare och sprida kön så att de inte behöver vänta lika länge. Detta kan hjälpa kunderna att få extra tid över i butiken.

Med Breece Smarta kösystem kan du till och med prioritera kunder baserat på deras segment. Till exempel äldre eller funktionshindrade. Prioritering av stamkunder.

API integration (REST API)

Ni kan integrera ditt företagssystem med Breece Smarta köhantering med API-REST-gränssnittet. Lösningen kan ansluta till dina befintliga system. Ni kan hantera utseende/design dynamiskt med namn, färg etc.