Electronic shelf labels for spill- og leketøysbransjen – Delfi

Elektroniske hylleforkanter for spill- og leketøysbransjen

I et meget konkurranseutsatt marked med økende frekvens og antall kampanjer, som Halloween, Black Friday, o.l., legges det økende press på detaljhandelen om å følge med i den stadig hurtigere endringstakten.
Med elektroniske hylleetiketter er det enkelt å holde kontroll på de nyeste prisene og respondere til konkurrentenes priser og kampanjer.

Fordelene med elektroniske hylleetiketter til spill- og leketøysbransjen:

  • Omnichannel synergieffektene, med samme pris i fysisk butikk og nettbutikk
  • Sikre pris nøyaktighet mellom fysisk butikk og nettbutikk
  • Frigjør ansattes tid til kundetilgjengelighetg og service
  • Øk mersalget med fokus på tilleggsvarer (f.eks. "husk batterier")
  • Dynamisk oppdatering av flerre priser, f.eks. konkurerende priser
  • Mulighet til gjøre kampanjer raskere, oftere og enklere

 


 

TOP-TOY STRENGTHENS STORES WITH DIGITAL INITIATIVES

Electronic shelf labels and a price robot that monitors and scans competitors' prices online - around the clock are some of the digital initiatives that TOP-TOY implements to boost stores and ensure competition.

FÅ AUTOMATISK OPPDATERING AV PRODUKTINFORMASJON OG PRISER

Bruk Breece System og elektroniske hylleforkanter til å sikre at produktene alltid har den korrekte og oppdaterte produktinformasjon og pris. Overfør informasjon fra ditt system direkte til displayene i løpet av sekunder.

 

Kontakt oss