Filosofi

Vores filosofi - vi er Delfi

Vi styrker din virksomhet gjennom lidenskap og engasjement for å skape løsninger i verdensklasse.

Partnerskap

Vi tror på langsiktige partnerskap. Et partnerskap består av to parter. Vi velger hverandre fordi vi har en felles forståelse av utfordringene og tror vi kan løse dem sammen. Vårt mål er å skape den beste løsningen og den beste servicen i fellesskap.

Skape verdi

Når du går sammen med Delfi, får du vårt fulle engasjement. Vi bygger flotte løsninger sammen og arbeider for å skape felles verdi for oss begge. Vi forsikrer oss om at våre partnere får størst mulig verdi av våre løsninger ved å tilby profesjonell ekspertise.

Innovasjon

Vi elsker det vi gjør, og vi mener vi er de beste i vår bransje. Vi er nysgjerrige og investerer i forskning fordi vi ser fremtiden i våre løsninger.

Kunnskapsdeling

Vi er glade for å kunne dele vår verdifulle kunnskap med våre kunder ettersom vi anser at ærlighet og engasjement vil føre oss til vårt felles mål.

Ikke farvel - men på gjensyn

Vi leverer ikke bare en pakke – vi leverer en løsning og holder kontakten for å opprettholde vårt partnerskap.