Delfi EasyScan

Delfi EasyScan – sikker pasientidentifikasjon

Delfi EasyScan er en programvareløsning som er rettet mot helsevesenet. Delfi EasyScan digitaliserer og sikrer pasientidentifikasjonsprosessen i behandlingsforløpet ved sykehus – helt fra pasienten kommer til utskrivning.

Hvordan virker det?

Ved ankomst får pasienten et armbånd med strekkode som angir pasientens personnummer. Ved å skanne armbåndet sikrer personalet og systemet at behandling og pasient stemmer overens. For eksempel vil det før en gitt blodtilførsel sikres at strekkoden på blodposen og strekkoden på pasientens armbånd stemmer overens.

Delfi EasyScan-programvaren effektiviserer også arbeidsflyten. Ved hjelp av færre klikk og direkte lenker i de kliniske systemene sparer personalet mye ressurser. Den frigjorte tiden kan derfor enkelt konverteres til pleie og pasientbehandling.

Hvilken forskjell gjør det?

 • Høyere kvalitetsnivå
 • Større pasientsikkerhet
 • Bedre komfort

Dette skaper verdi for:

 • Pasientene
 • Personalet
 • IT avdeling

Én skanner for alt

Delfi EasyScan gir mulighet for en sentral konfigurasjon av skannere. Dette gjør at den enkelte håndskanner kan settes opp for mange systemer og funksjoner samtidig. For eksempel kan en avdeling på et sykehus trenge skannere for fire ulike oppgaver (f.eks. blodoppsett, dokumentsøk (D4), Getinge T-DOC og OPUS/EPIC). Her ser man typisk at det i dag brukes fire skannere til de fire oppgavene. Ved å bruke Delfi EasyScan reduseres dette til én skanner for alt – og tilleggsfunksjoner kan legges til.

Før Delfi EasyScan

delfi-easyscan-foer-3918

Etter – med Delfi EasyScan

delfi-easyscan-efter-3919
 • Skanner per applikasjon
 • Større vedlikehold
 • Det kreves større kunnskap
 • Flere feilkilder
 • Ett oppsett – en skanner for alt
 • Sentral utrulling ved endring
 • Mer intelligente skannere
 • Fritt valg av maskinvare

Elementer i en Delfi EasyScan løsning

En Delfi EasyScan-løsning består av både programvare- og maskinvareelementer. Se mer informasjon nedenfor.

delfi-easyscan-software-3923
delfi-easyscan-software-3923

Programvare

I tillegg til å samle ulike funksjoner i én løsning og med én skanner, skaper strekkodeprogramvaren Delfi EasyScan også færre klikk i de kliniske systemene. I dag krever det mange klikk i de kliniske systemene for å komme til den aktuelle siden/emnet. Delfi EasyScan og tilhørende plug-ins reduserer antall klikk da du via QR-koder vil kunne gå direkte inn på forhåndsbestemte områder i journalen.

Maskinvare

En Delfi EasyScan-løsning kan bestå av ulike elementer, inkludert håndskanner og armbåndsskriver. Skannerne kan leveres både trådløst eller med kabel – og kan skanne alle typer strekkoder. Skriveren kan selv skrive ut pasientarmbånd med strekkoder og nødvendig informasjon om pasienten (f.eks. navn og personnummer).


Hvor er Delfi EasyScan implementert?

Delfi EasyScan er implementert ved Regions Sjællands sykehus, hvor det også kan være mulig å avtale et referansebesøk. Det er totalt 3300 installasjoner. I tillegg er det pågående prosjekter med andre regioner i Danmark.


Vil du vite mer om Delfi EasyScan?

Ønsker du å vite mer om mulighetene med Delfi EasyScan, ta kontakt med en av våre helsekonsulenter som er involvert i prosjektet ved regionens sykehus.