Delfi EasyScan

Delfi EasyScan – sikker patientidentifikation

Delfi EasyScan er en softwareløsning, som er målrettet sundhedsvæsnet. Delfi EasyScan digitaliserer og sikrer patientidentifikations processen i behandlingsforløbet på sygehusene – lige fra patientens ankomst til udskrivelse.

Hvordan fungerer det?

Patienten får ved ankomst et armbånd med en stregkode, der angiver patientens personnummer. Ved at scanne armbåndet sikrer personale og system, at behandling og patient stemmer overens. Fx vil der inden en given blodtilførsel sikres, at stregkoden på blodposen – og stregkoden på patientens armbånd matcher.

Delfi EasyScan softwaren effektiviserer samtidig arbejdsgange. Ved hjælp af færre klik og direkte links i de kliniske systemer sparer personalet mange ressourcer. Den frigivne tid kan derfor nemt konverters til omsorg og patientpleje.

Hvilken forskel gør det?

 • Højere kvalitetsniveau
 • Større patientsikkerhed
 • Bedre komfort

Dét skaber værdi for:

 • Patienterne
 • Personalet
 • IT-afdelingen

Én scanner til alt

Delfi EasyScan giver mulighed for en central konfiguration af scannere. Det medfører, at den enkelte håndscanner kan opsættes til mange systemer og funktioner på samme tid. Eksempelvis kan en afdeling på et sygehus have brug for scannere til fire forskellige opgaver (fx blodopsætning, dokument søgning (D4), Getinge T-DOC og OPUS/EPIC). Her ser man typisk, at der i dag anvendes fire scannere til de fire opgaver. Ved brug af Delfi EasyScan reduceres dette til én scanner til alt – og der kan ovenikøbet tilføjes yderligere funktioner.

Før – inden Delfi EasyScan

delfi-easyscan-foer-3918
 • Scanner per applikation
 • Større vedligeholdelse
 • Krav om større kendskab
 • Flere fejlkilder

Efter – med Delfi EasyScan

delfi-easyscan-efter-3919
 • Én opsætning – én scanner til alt
 • Central udrulning ved ændring
 • Mere intelligente scannere
 • Frit valg af hardware

Elementer i en Delfi EasyScan løsning

En Delfi EasyScan løsning består af både software- og hardware elementer. Se mere information nedenfor.

delfi-easyscan-software-3923

Software

Udover at samle forskellige funktioner i én løsning og med én scanner, så skaber Delfi EasyScan stregkode-softwaren også færre klik i de kliniske systemer. I dag kræver det mange klik i de kliniske systemer for, at nå frem til den relevante side/emne. Delfi EasyScan og de tilhørende plug-ins reducerer antallet af klik idet man, via QR koder, vil kunne komme direkte ind i forudbestemte områder i den kliniske journal.

delfi-easyscan-software-3923

Hardware

En Delfi EasyScan løsning kan bestå af forskellige elementer, herunder håndscanner og armbåndsprinter. Scannerne kan både leveres som trådløse eller med kablet – og kan scanne enhver form for stregkode. Selve printeren kan printe patientarmbånd med stregkode og de nødvendige oplysninger om patienten (fx. navn og personnummer).


Hvor er Delfi EasyScan implementeret?

Delfi EasyScan er implementeret på Regions Sjællands sygehuse, hvor der også kan være mulighed for at aftale et referencebesøg. Der er i alt 3.300 installationer. Derudover er der igangværende projekter med andre regioner i Danmark.


Vil du vide mere om Delfi EasyScan?

Ønsker du at vide mere om mulighederne med Delfi EasyScan, så kontakt venligst en af vores healthcare konsulenter, som er involveret i projektet på regionernes sygehuse.