FN’s Verdensmål

Dette er hvordan vi arbeider med de 17 verdensmålene

De 17 verdensmålene utgjør den mest ambisiøse globale utviklingsagendaen til dags dato, med fokus på bærekraft og transformasjon. Verdensmålene ble vedtatt på FNs toppmøte i New York den 25. september 2015. Her vedtok medlemslandene 17 verdensmål samt 169 delmål for bærekraftig utvikling for å bidra til å løse klimautfordringene i fremtiden.

De globale målene forplikter alle 193 FN-medlemsland til å skape en mer bærekraftig verden ved å utrydde fattigdom og sult, redusere ulikhet, sikre god utdanning og bedre helse for alle, anstendige jobber og mer bærekraftig økonomisk vekst. Dette er kanskje den viktigste planen for vår tid.

Sammen kan vi utgjøre en forskjell

Det er ingen tvil om at for å skape utvikling og konkrete resultater, kreves det innsats fra alle. Mange selskaper, entusiaster og organisasjoner i Danmark er allerede i gang med å utvikle bærekraftige løsninger basert på verdensmålene – dette gjelder også for Delfi Technologies, men vi fullfører ikke verdensmålene alene.

Men når vi setter klare mål og prioriterer ressursene våre deretter, er det mulig å oppnå resultater. Det krever handling fra regjeringer, multinasjonale selskaper og globale ikke-statlige organisasjoner – men også på mikronivå med bystyrer, små bedrifter og frivillige.

Hos Delfi Technologies har vi valgt å fokusere på et utvalg av de 17 verdensmålene der vi tror vi kan gjøre en dedikert forskjell. Våre innsatsområder dekker for øyeblikket følgende verdensmål:


Mål 2: Stoppe sult

Sak: FødevareBanken – fra matavfall til måltider
Gjennom samarbeidet vårt med FødevareBanken og utviklingen av en strekkodeskanningløsning for elektronisk produktregistrering, støtter vi FNs globale mål, som tar sikte på å utrydde fattigdom, stoppe sult, redusere ulikhet, sikre ansvarlig forbruk og produksjon og innsats for klimaet. Dette er en god løsning fordi den knytter hele logistikken sammen og bidrar til produktsporing. Prosjektet skiller seg ut ved å skape en høy grad av matsikkerhet i forsyningskjeden, noe som bidrar til mindre matsvinn i Danmark.

Bare i 2019 ble mer enn 1 350 tonn mat samlet inn og distribuert til de sosialt ufordelte i Danmark. Det utgjorde mer enn 3 375 000 måltider og har resultert i en reduksjon i CO2-utslipp på 1 806 tonn. (Kilde: https://foedevarebanken.dk/).

Et samarbeid med en rekke matvareselskaper sikrer donasjon av overskuddsmat som registreres elektronisk med en strekkodeløsning. Løsningen i seg selv kan enkelt skaleres opp for samarbeid med flere selskaper både nasjonalt i Danmark og internasjonalt. Matstrekkoder bidrar til å sikre sporbarhet.

Med strekkodeløsningen kan FødevareBanken alltid finne ut nøyaktig hvor en bestemt parti mat ble samlet inn og hvor partiet i spørsmålet ble utdelt. Det unike med løsningen er at det er mulig å sikre sporbarhet av varer gjennom hele prosessen og reagere raskt hvis det er behov for å tilbakekalle en parti mat. Samtidig arbeider vi etter prinsippet «Først inn, først ut», slik at matvarer med kortest holdbarhet distribueres først, slik at risikoen for svinn stadig minimeres. Løsningen er utviklet av Delfi Technologies i samarbeid med FødevareBanken.


Mål 3: God helse og trivsel

Sak: Bedre pasientsikkerhet i Danmark
Vi er innovative i vårt arbeid med maskinvare- og programvareløsninger for helsesektoren. Gjennom et samarbeid med de danske regionene skaper vi strekkodeskanningsløsninger som bidrar til å styrke pasientsikkerheten og lette arbeidet på sykehusene i regionene.

Programvareløsningen, Delfi EasyScan, er utviklet av Delfi Technologies og består av strekkodeskanningprogramvare, strekkodeskannere og håndleddsskriver. Det er en sentral strekkodeløsning som gir nye teknologiske muligheter og samler ulike arbeidsfunksjoner i én løsning. Nye strekkodeskannere skal blant annet bidra til å forkorte arbeidsprosessene og skape bedre oversikt.

I 2020 brøt koronaviruset virkelig gjennom. I den forbindelse ble det opprettet en rekke testsentre rundt om i Danmark. Her registreres testpersonens helsetrygdekort med strekkodeskannere, som Delfi Technologies leverer til Region Sjælland og Hovedstadsregionen, blant annet.

Skannerne er en spesiell antibakteriell modell, som er spesielt egnet for helsesektoren og kan tåle spesielle forhold som ekstra rengjøring og desinfeksjon.


Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Selv om IT- og teknologibransjen historisk sett har vært veldig mannsdominert, opplever vi en trend i Delfi Technologies, der vi ser flere kvinner i dag – både innenfor selskapet og i nettverket rundt oss. I ethvert ansettelsesforhold sikrer vi også likestilling mellom kjønnene, slik at menn og kvinner har de samme rettighetene og mulighetene, sier Caroline Hagen, CMO hos Delfi Technologies A/S.


Mål 8: Anstendige jobber og økonomisk vekst

– I arbeidet med å sikre våre kunder den nyeste teknologien, bidrar vi også med løsninger som skaper økt produktivitet. Vi ser i økende grad etterspørsel fra våre kunder for å gjøre en teknologisk oppgradering som et verktøy for å skape økonomisk vekst, sier Palle Svendsen, administrerende direktør i Delfi Technologies A/S.

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

– Hos Delfi Technologies legger vi stor vekt på innovasjon og betrakter det som en avgjørende driver for teknologisk utvikling. Vår viktigste oppgave er å være i front med utvikling og skape innovative løsninger som fremmer våre kunders virksomhet og konkurransekraft, sier Palle Svendsen.


Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Sak: Digitalt verktøy hjelper MENY i kampen mot matsvinn
Et nøkkelelement i FNs 17 verdensmål er kampen mot matsvinn. Delmål 12.3 fastsetter at innen 2030 skal globalt matsvinn på detaljist- og forbrukernivå per innbygger halveres, og matsvinn i produksjon og leveringskjeder må reduseres.

I dag er matsvinn et prioritert område for mange supermarkeder. Sammen med Dagrofas flaggskipkjede MENY bruker vi et digitalt verktøy for å eliminere risikoen for at matsvinn oppstår i det hele tatt. Hos MENY handler det ikke bare om å gi bort overskuddsmat til sosiale formål, men i enda større grad å endre rutinene til butikkpersonalet.

Whywaste er navnet på det nye verktøyet som har funnet veien til landets MENY-butikker som et seriøst initiativ i kampen mot matsvinn og datovarer. Som en del av Whywaste-prosjektet har Delfi Technologies blitt valgt som IT-leverandør av håndterminaler og mobile etikettskrivere til Dagrofa.

Mål 13: Klimainitiativer

Sak: Jensen Seeds – økt sporbarhet i forsyningskjeden
Gjennom samarbeidet vårt med Jensen Seeds sikrer vi en positiv innvirkning på verdensmål 12 og 13.

Det danske frøselskapet Jensen Seeds leverer mer enn 10 000 tonn frø til kundene årlig. Derfor er det avgjørende at det ikke oppstår feil i produksjonen og sorteringen av frøene. Her oppsto behovet for en RFID-løsning for å spore, lokalisere og identifisere prosessen fra oppdretter til fullt automatisert rengjøring, sortering og pakking.

Vedvarende investeringer i innovasjon og infrastruktur er en avgjørende driver for økonomisk vekst og utvikling. Her er teknologisk utvikling nøkkelen til å finne løsninger på både økonomiske og miljømessige utfordringer.

I arbeidet med kvalitetssikring er Jensen Seeds den første frøleverandøren i verden som bruker trådløs RFID-teknologi. I dag eies Jensen Seeds av DLF, som er et globalt frøselskap som selger frø for beitegress, samt privat og profesjonelt plengress, i mer enn 80 land over hele verden. Her er også Jensen Seeds den første til å ta skrittet, og mange andre produsenter ser derfor denne veien når det gjelder inspirasjon for prosessoptimalisering, bedre kontroll og økt sporbarhet.