Delfi EasyScan - Patient safety and efficiency

Delfi EasyScan

Delfi EasyScan är en programvarulösning anpassad för hälso- och sjukvårdssektorn. Lösningen säkrar patientens behandlingsförlopp från ankomst till utskrivning. Patienten får vid ankomst ett armband med en streckkod där patientens personnummer anges. Genom att skanna armbandet säkerställer personalen och systemet att behandling och patient stämmer överens. Exempelvis säkerställer man innan en blodtransfusion att streckkoden på blodpåsen och streckkoden på patientens armband stämmer överens.

Programvaran effektiviserar samtidigt arbetsgången. Genom färre klick och direkta länkar i de kliniska systemen sparar personalen stora resurser. Den tid som frigörs kan därför enkelt användas till omsorg och patientvård. Kontakta vår Healthcare-konsult och få mer information om möjligheter med Delfi EasyScan.


 

EN SCANNER TILL ALLT

Delfi EasyScan ger en central konfiguration av scanners. Det innebär att också att den enskilda handscannern kan kopplas till  många system och funktioner samtidigt. Till exempel kan en avdelning på ett sjukhus behöva 4 scanners i varje operationsrum, till Blodprover, Dokumentsökning (D4), Getinge T-DOC, OPUS / EPIC.  I det här exemplet ser du  att fyra olika scanners används för de fyra uppgifterna idag. Med hjälp av Delfi EasyScan reduceras detta till en scanner för allt - och ytterligare funktioner kan läggas till.

INNAN DELFI EASYSCAN

 

  • Scanner per system
  • Större underhåll
  • Kräver större kunskap
  • Multipla felkällor

 

Efter Delfi EasyScan

 

  • En installation- en scanner till allt
  • Central uppdatering vid förändringar
  • Mer intelligenta scanners
  • Fritt val av hårdvara

 


 

KOMPONENTER I EN DELFI EASYSCANLÖSNING

En Delfi EasyScanlösning består av både programvaru- och hårdvaruelement. Se mer information nedan.

Programvara


Förutom att samla olika funktioner i en lösning och med en scanner, ger Delfi EasyScan streckkodsprogramvara också färre klick i sjukvårdssystemen. Idag krävs det många klick i sjukkvårdssystemen för att hitta relevant information. Delfi EasyScan och pluginprogrammen minskar antalet klick via QR-koder och sedan kan det förbestämda stycket i sjukvårdsjournalen nås direkt.

Hårdvara


En Delfi EasyScanlösning kan bestå av olika objekt, inklusive streckkodsläsare och printer för patientarmband. Skannrarna kan levereras som antingen trådlösa eller trådbundna - och kan scanna all sorts streckkod. Skrivaren kan skriva ut patientarmbandet med streckkoden samt nödvändig information om patienten (t.ex. namn och personnummer).


 

VAR HAR DELFI EASYSCAN BLIVIT IMPLEMENTERAT?

Delfi EasyScan har implementerats på Region Själlands sjukhus i Danmark. Det är också möjligt att ordna ett referensbesök här. Dessutom finns det pågående projekt med andra regioner i Danmark.


 

 

VILL DU VETA MER OM DELFI EASYSCAN?

Om du vill veta mer om möjligheterna med Delfi EasyScan, vänligen kontakta en av våra sjukvårdskonsulter som är involverade i projektet på sjukhusen.

Ta kontakt

Besök vår kontaktsida för andra kontaktalternativ

You must have Javascript enabled to use this form.