DELFI TECHNOLOGIES - DANMARK

Lagerløsning giver bedre planlægning og færre fejl

Delfi Technologies egen lagerløsning har gjort virksomhedens vareflow langt mere overskueligt end tidligere. Specielt featuren med en storskærm på lageret giver et overblik over dagens vareflow. Personalet på lageret kan følge ordreprocessen fra modtagelse og frem til afsending. Overblikket har gjort planlægningen af dagens opgaver langt bedre og reduceret antallet af fejl markant.

I midten af 2014 fortalte Jackie Cortez, leder af Delfi Technologies indkøbs- og logistik afdeling, om den nye lagerløsning ’Delfi Mobile Force’ i Delfi Posten (nyhedsbrev). Dengang var reduceringen af fejl og elimineringen af printede pluksedler og manuelle arbejdsgange det mest revolutionerende ved den nye løsning. Sidenhen har løsningens storskærm fået overvældende positiv opmærksomhed.

VAREFLOWET

Storskærmen er helt konkret inddelt i fem kolonner, som kategoriserer vareflowet. Kolonnerne indeholder ordremodtagelse, ordrer i kø, ordrepluk, ordreafsendelse og ordre fakturering. Lagerpersonalet bruger storskærmen til at følge dagens vareflow, planlægge opgaverne, men også som en slags tjekliste.

“Storskærmen giver en klar indikation af hvor langt vi er i dagens opgaver. Hver gang vi scanner en vare med håndterminalen vil varen/ordrenummeret automatisk flytte sig fra en proces til en anden, fx fra ordrepluk til forsendelse. Lagersystemet er fuldt integreret med vores økonomisystem C5, så oplysninger jeg aflæser på storskærmen er valide og jeg kan planlægge efter dem,” fortæller Jesper Slott Andreasen, der er lagermand på Delfi Technologies centrallager i Køge.

"Lagersystemet er fuldt integreret med vores økonomisystem C5, så de oplysninger jeg aflæser på storskærmen er valide og jeg kan planlægge efter dem."

Jesper Slott Andreasen, Delfi Technologies

FÆRRE PLUKFEJL OG STØRRE OVERSKUD

Lagerpersonalet kan tydelig mærke, at antallet af plukfejl er faldet markant. Årsagen til dette mener personalet, dels er softwareløsningen som hele tiden opdaterer vareflowet, men også overblikket fra storskærmen giver overskud til at fokusere på den enkelte opgave.

– Vi kan hele tiden se hvor den enkelte ordre er henne i processen, hvilket giver mere fokus til den opgave man står med her og nu, alene fordi man ikke står og tænker på alle de øvrige ordrer samtidig – dem er der jo styr på. Jeg kan altid se mængden af indkomne ordrer på skærmen, så jeg kan meget tidligt planlægge ekstra mandskab til at afhjælpe et kommende ordrepres, fortæller Jesper, der er meget tilfreds med de mange plusser som lagerløsningen har kastet af sig.

Økonomiafdelingen glæder sig også over elimineringen af plukfejl, for med økonomiske øjne, så er disse fejl både dyre og bøvlet. Det er irriterende for kunden, det er bøvlet for de medarbejdere der skal håndtere udredningen internt – alt i alt en unødig og dyr proces.

“Det er meget omkostningstungt at håndtere plukfejl. Der skal udarbejdes kreditnota, bruges tid på at finde fejlen, kunden skal fx bruge tid på at returnere den forkerte vare, der skal oprettes en ny ordre og varen skal afsendes på ny. Siden implementeringen af den nye lagerløsning, er plukfejl stort set blevet elimineret og det ses tydeligt på bundlinen jævnfør logistik budgettet,” fortæller Lykke Frandsen, der er administrationschef i Delfi Technologies og sidder tungt på pengekassen.

SMERTEFRI STATUS

Tidligere var status en opgave der krævede ressourcer og grå hår i mange timer. Denne opgave er blevet en hel del lettere med den nye lagerløsning. Den årlige status fandt sted i juni – og der gik det ligesom de to forgående år, rigtig godt og en differencen der næsten ikke var til at få øje på.

“Det er klart, at med den nye løsning er status næsten smertefri, fordi vi har en ret præcist lagerbeholdning. Vi plejer, at være fem medarbejdere til at tælle op. Vi starter klokken 8 om morgenen og slutter ved 20 tiden om aftenen. I juni i år startede vi også klokken 8 om morgenen, men denne gang var vi allerede færdige klokken 16. Et hurtigt regnestykke er en besparelse 20 mandetimer, 4 timer pr. mand gange fem medarbejdere,” fortæller Martin, som også arbejder på lageret.

LAGERLØSNING GIVER STOR BESPARELSE

“Ved den gamle løsning havde vi haft brug for endnu flere hænder til at løfte det øgede pres, men med det den nye lagerløsning og to dygtige lagermedarbejdere, så er bemandingen forblevet intakt. Den besparelse er langt større end vi havde forventet,” siger en meget tilfreds administrationschef Lykke Frandsen.

Ønsker du at vide mere?

Kontakt os i dag, og vi vender retur med glæde

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.