Snarkjøp Norge

Snarkjøp förbättrar butiksupplevelsen med elektroniska hyllkantsetiketter från Delfi Technologies

Snarkjøp, en dagligvarukedja i Norge, implementerar elektroniska hyllkantsetiketter från IT-företaget Delfi Technologies för att effektivisera den dagliga verksamheten och säkerställa en effektivare hantering av pris- och produktuppdateringar i kedjans butiker.

I den norska dagligvarukedjan Snarkjøp, som har en rikstäckande närvaro med små och medelstora livsmedelsbutiker, har mycket tid och resurser lagts på att hantera ständiga prisförändringar och lägga till nya produkter. För att förenkla de dagliga rutinerna i kedjans butiker började sökandet efter en effektiv lösning med elektroniska hyllkantsetiketter. Valet föll på Delfi Technologies Breece System efter att Snarkjøp hade undersökt marknaden för möjliga leverantörer och lösningar.

"Vid årsskiftet 2023 installerade vi digitala hyllkantsetiketter från Delfi. Med ständiga prisförändringar och nya produkttillägg har detta gjort vardagen betydligt enklare."

Simen Markussen Direktör, Samhald lanthandel i Ål i Hallingdal

Med de elektroniska hyllkantsetiketterna från Delfi Technologies kan butikerna i Snarkjøp-kedjan nu uppdatera priser och produktinformation i realtid, vilket inte bara sparar tid utan också eliminerar fel. Ett automatiserat arbetssätt bidrar till att effektivisera butiksdriften samtidigt som det skapar en mer dynamisk och modern butiksupplevelse.

– I början av 2023 installerade vi elektroniska hyllkantsetiketter från Delfi. Med ständiga prisförändringar och nya produkttillskott har detta underlättat vår vardag avsevärt, säger Simen Markussen, General Manager på Samhald Landhandel i Ål i Hallingdal.

Samhald Landhandel i Ål i Hallingdal är en del av Snarkjøp-kedjan och fungerar som en 24-timmars, fullsortimentsbutik med självbetjäningslösning.

Användarvänlig lösning är en betydande fördel i det dagliga livet

De elektroniska hyllkantsetiketterna får automatiskt uppdaterad information från kassasystemet, där en trådlös antenn ser till att skicka nya uppdateringar av taggarna. Detta är en användarvänlig lösning som enkelt hanteras via en mobilapp (BreeceGo). I appen har butikspersonalen möjlighet att göra ändringar i tagglayouter, lägga till produkter och utföra andra viktiga funktioner – direkt vid hyllan.

För butikerna förenklar detta hela processen med att hantera produkter, vilket är en betydande fördel i den dagliga verksamheten, förklarar Simen Markussen:

– En stor fördel och en stor anledning till att vi valde Delfi är att det är molnbaserat, enkelt att koppla upp och väldigt användarvänligt. Vi är mycket nöjda med Delfis support från start, hela tiden och efter att allt var igång. I en vardag som präglas av mycket stress är det väldigt skönt att ha installerat elektroniska hyllkantsetiketter från Delfi.

Om Snarkjøp

Snarkjøp är en rikstäckande dagligvarukedja som grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Kristiansand. Kedjan fokuserar på små och medelstora livsmedelsbutiker i Norge och betonar lokalt entreprenörskap med frihet för butiksägare att bestämma priser, sortiment, kampanjer etc. Kedjan växer snabbt och öppnar kontinuerligt nya butiker över hela landet.

Kontakta oss

Gå till kontakt för andra sätt att kontakta oss.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.