Pisiffik

Logistik på Grönland: Centraliserad ledning säkerställer effektivitet hos Pisiffik

Grönlands ledande detaljhandelskedja, Pisiffik, har förbättrat effektiviteten och driften av sina butiker genom att framgångsrikt ta itu med logistiska utmaningar. En viktig partner i detta arbete är IT-företaget Delfi Technologies, vars streckkodslösning har visat sig vara avgörande för hela logistikpusslet kring lagerhantering.

Pisiffik har över 800 anställda och driver mer än 50 butiker i de sex största städerna på Grönland, och erbjuder ett varierat sortiment av livsmedel och icke-livsmedelskoncept, från stormarknader till klädaffärer och möbelbutiker. Kedjans uppdrag bygger på ambitionen att vara marknadsledare i alla koncept, med fokus på konkurrenskraftiga priser, kvalitet, sortiment och service.

Idag inkluderar kedjans koncept Pisiffik (stormarknad), SPAR (livsmedel), Akiki (lågprisbutik), Pisattat (hushållsvaror), Torrak Fashion (klädbutik), JYSK (sängkläder och möbler), ILVA (möbler), Elgiganten (elektronik och vitvaror), NotaBene (friluftsliv och elektronik), SuKu (inredning och hemaccessoarer), Sunset Boulevard (snabbmat), KK Engros och KK Cash & Carry (grossist), samt Pisffik.gl – Grönlands största nätbutik.

"Vår lösning från Delfi Technologies spelar en avgörande roll för smidiga operationer och logistisk hantering i våra butiker, och stödjer vårt mål att bli ett mer datadrivet företag."

Kristian Aagaard IT-chef hos Pisiffik

Väder och avstånd kräver planering

I den utmanande grönländska logistiken och leveranskedjan, där varor måste transporteras med fartyg eller flygfrakt, och leveranstiderna är långa, är det nödvändigt att planera beställningar långt i förväg för att säkerställa rätt sortiment i butikerna. Oförutsägbart väder lägger till ytterligare komplexitet och kan påverka leveranserna till butikerna.

För att effektivisera arbetsflöden och möjliggöra för kedjans anställda att hantera viktiga uppgifter i butikerna, har viktig funktionalitet flyttats från kedjans ERP/ekonomisystem till en app på mobila PDA-enheter.

Delfi Technologies har utvecklat en streckkodslösning med programvara skräddarsydd för Pisiffik, som fungerar som ett värdefullt verktyg i de anställdas vardag. Genom en mobilapp kan anställda utföra uppgifter som inventering, varumottagning och produktsökning direkt i butiken.

Genom appen har de anställda tillgång till all nödvändig information om produkterna, och det är också möjligt att genomföra produktöverföringar om det till exempel finns ett behov av att flytta varor från en butik till en annan.

Möjlighet att omedelbart hjälpa kunder

Enligt Allan Mortensen, butikschef på NotaBene, sparar lösningen tid och gör det möjligt för personalen att direkt hjälpa kunder på plats. NotaBene levererar allt inom friluftsliv, jakt och fiske, samt elektronik till den grönländska marknaden.

– Det är betydelsefullt att vi kan komma åt relevant produktinformation, oavsett var vi befinner oss. Det gör att vi kan stanna kvar i butiken och ge omedelbar hjälp till kunderna, säger Allan Mortensen.

– Praktiskt innebär det att vi har en slags mini-dator i handen med all nödvändig information om vårt sortiment. På så sätt undviker vi att lämna butiken för att söka information på en dator i bakrummet, fortsätter han.

Centraliserad styrning och driftsäkerhet är avgörande faktorer

Driften av den mobila lösningen hanteras centralt från IT-avdelningen på Pisiffiks huvudkontor via ett verktyg för mobilenhetshantering (MDM), där ny funktionalitet, programuppdateringar, justering av användarrättigheter etc., hanteras och rullas ut till de mobila enheterna i alla butiker.

IT-chefen på Pisiffik, Kristian Aagaard, betonar vikten av IT-lösningar med centraliserad styrning på Grönland, där stora avstånd till butikerna och oförutsägbart väder skapar betydande logistiska utmaningar:

– Driftsäkerhet och effektivitet är två avgörande element i den unika och utmanande grönländska miljön. Med så stora avstånd mellan butikerna är det nödvändigt med nödvändiga IT-verktyg för centraliserad styrning för framgång, säger han, och fortsätter:

– Vår lösning från Delfi Technologies spelar en avgörande roll för smidiga operationer och logistisk hantering i våra butiker, och stödjer vårt mål att bli ett mer datadrivet företag.

Utöver mobila PDA-enheter och programvara har Delfi Technologies också tillhandahållit elektroniska hyllkantslappar, streckkodsskannrar, kvittoskrivare och andra streckkodslösningar till Pisiffiks butiker.

Om Pisiffik

Pisiffik a/s är Grönlands ledande detaljhandelskedja med 800 anställda och 12 olika butikskoncept, inklusive fler än 50 butiker i de 6 största städerna på Grönland. Kedjan driver också Grönlands största nätbutik med fler än 16 000 artiklar online.

Kontakta oss

Gå till kontakt för andra sätt att kontakta oss.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.