Madtempel eliminerer tidsrøvere via simpel it-løsning

Med over 3000 varenumre og håndtering af både detail- og engroslager, har Supermarco, Danmarks største importør af italienske specialiteter, fået integreret en simpel It-løsning, der sikrer nøjagtig vareregistrering og toldafgift. En opgave der førhen var manuel og tidskrævende – faktisk blev opgaven opfattet som en reel ’tidsrøver’, af både personale og ledelse. I forbindelse med istandsættelsen af virksomhedens pakhus på Sydhavnen prioriterede ledelsen at få elimineret tidsrøveren.

Tidligere blev alle varer, som blev fragtet til engrossalget og Supermarcos detailforretning i København, fra hovedlageret i Glostrup registreret manuelt. Umiddelbart gik det fint, men indimellem forsvandt en optælling i bunkerne af papir på lageret. Dette gjorde det vanskeligt, at lave en nøjagtig og dokumenteret vareregistrering og afgift. En nøjagtig vareregistrering er af flere årsager meget vigtig for Supermarco. Virksomhedens hovedlager i Glostrup er det som kaldes et ’afgiftsfrit lager’. Det betyder, at når først varen forlader lageret skal der afregnes afgift og altså ikke ved selve importen til Danmark. Varer som er omfattet afgift er fx øl, vin og spiritus. For virksomheder der handler med varer der er omfattet af denne afgift er det vigtigt, at kunne levere en dokumenteret og nøjagtig afgiftsberegning til myndighederne ellers kan det blive dyrt at handle med disse varer.

– Tidligere da forretningen var knap så stor, var udfordringerne til at overskue. Men i takt med restaureringen af vores pakhus på Sydhavnen og en betydelig udvikling i kunde – og varegrundlaget, blev det meget omstændigt med den manuelle papirregistrering. Vi rådførte os med vores tilknyttede It-mand Johan Niordson fra Genios ApS, og han anbefalede Delfi Icons, fortæller Karsten Brinkmann, der er projektleder i Supermarco
og Ello Foods.

Den løsning som Johan Niordson refererede til er en softwareapplikation, som sikrer vareregistreringen med udgangspunkt i varens stregkode inden for opgaver, som vareflyt, modtagelse af ordre, status mv., samt optimerer de tilknyttede arbejdsprocesser. Delfi Icons er inddelt i moduler, som man kan tilkøbe jævnfør behov. Softwaren bliver via en simpel applikation integreret med det økonomisystem som en virksomhed har, i Supermarcos tilfælde Microsoft C5.

- Min opgave er, at sikre at de ’tidsrøvere’ som vi kan eliminere it-mæssigt, bliver belyst. Vi drøftede i flere omgange, hvordan vi kunne nå vores målsætninger og var enige om, at det var afgørende for os, at den løsning vi valgte var simpel. Det vil sige, at den ikke krævede for meget tilpasning og samtidig var fleksibel i forhold til potentielle udvidelser.

Delfi Icons giver dokumenteret data og overblik
Johan Niordson startede projektet ’integration af Delfi Icons’ primo 2016 med udgangspunkt i tre målsætninger, solid og sikker vareregistrering, nøjagtig dokumentation i forbindelse med betaling af afgift, samt smidigere arbejdsprocesser for de lagermedarbejdere, der håndterer de mange varer i dagligdagen.

– Min opgave er, at sikre at de ’tidsrøvere’ som vi kan eliminere it-mæssigt, bliver belyst. Vi drøftede i flere omgange, hvordan vi kunne nå vores målsætninger og var enige om, at det var afgørende for os, at den løsning vi valgte var simpel. Det vil sige, at den ikke krævede for meget tilpasning og samtidig var fleksibel i forhold til potentielle udvidelser. Med baggrund i dette og en lang række andre kriterier faldt valget på Delfi Icons, fortæller Johan Niordson, der har været tilknyttet Supermarco i snart 10 år.

Løsningen består i et antal Delfi Nova-håndterminaler med Wi-Fi-funktion, som bruges til at scanne varernes stregkode. Scannerens Wi-Fi sender i samme sekund dataen videre til økonomisystemet. Den opdaterede data gør det nemt at følge vareflowet, lave pluklister og bestille varer – og ikke mindst dokumentere den vigtige afgift. Dataen indeholder blandt andet vare nr., antal og medarbejder ID – alle data som gør arbejdsprocesserne langt mere smidige og tidsbesparende.

Flere sidegevinster i løsning

Integrationen af løsningen har haft flere positive afsmitninger, blandt andet har man konstateret færre plukfejl, mere kvalificeret varebestilling og et langt større overblik.

– Løsningen har på alle punkter indfriet vores forventninger og dermed også givet os overskud til at kigge på andre ’tidsrøvere’ i vores forretningsgange.  Lige nu har vi en praktisk opgave i at afprøve det tilkøbte Icons modul ’Status’. Forhåbentlig vil dette modul være med til at eliminere endnu en tidsrøver og gøre status-
opgaven nemmere og mere smidig end den langvarige manuelle status vi kender fra tidligere, siger Karsten Brinkmann forventningsfuld.

Ønsker du at vide mere?

Kontakt os i dag, og vi vender retur med glæde

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.